RODIČE A ŽÁCI

Vážení žáci, vážení rodiče,

děkujeme Vám za vyplnění dotazníků a zpětnou vazbu pro vedení školy. Vážíme si vašich názorů a děkujeme za podněty v této nelehké době.

Dovoluji si Vám podat informaci o provozních podmínkách školy nejméně  do 20. 11. 2020.

Z důvodu opatření Vlády a ministerstev i dále bude probíhat distanční forma vzdělávání, vše záleží na odvolání opatření.

Děkujeme všem žákům a rodičům za podporu a účast na této formě. 

V případě jakýchkoliv problémů a nejasností se obracejte na třídní učitele, nebo na učitele jednotlivých předmětů. 

Pokud potřebujete něco administrativního vyřešit, využijte prosím možnosti elektronické komunikace na kontakty školy, nebo PO-ÚT sekretariát školy. Školní stravování je v uvedené době zrušeno.

Vážení rodiče,

plánované třídní schůzky ve dnech 18.11. 2020  (středisko Resslova) a 19.11.2020 (středisko Stříbrníky) od 16:30 hodin proběhnou dálkovou formou (online).
Od třídních učitelů obdržíte do emailů pozvánky do aplikace TEAMS na setkání s třídními učiteli. Po skončení jednání s třídními učiteli budete mít možnost se spojit i s vyučujícími jednotlivých předmětů.

V případech, že Vláda ČR přijme další mimořádná opatření  pro provoz škol, budeme Vás o dalším postupu neprodleně informovat.

Děkuji za Váš dosavadní přístup k průběhu vzdělávání distančním způsobem.

Přeji hezké dny.

Jaroslav Mareš, ředitel školy

Přejít nahoru
Přejít na začátek