HAXAGON – kybernetická bezpečnost

Ve středu 1.12.2021 proběhla v naší škole ukázková hodiny výuky kybernetické bezpečnosti za pomoci platformy HAXAGON s vybranými žáky 2. ročníku oboru Informační technologie. Ukázkové hodiny se zúčastnili zástupci našeho zřizovatele, a to vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Roman Kovář a Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje. Na ukázkovou hodinu byl také pozván ředitel Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Chomutově Ing. Jan Lacina.

Cílem této akce bylo provést ukázkovou hodinu se žáky, kteří s tímto systémem zatím ještě nepracovali, zhodnotit, zda by byla tato platforma vhodná pro zařazení do výuky kybernetické bezpečnosti ve středních školách nejen v Ústeckém kraji, ale také napříč celou Českou republikou. Na závěr jednání se všichni účastníci shodli, že platforma HAXAGON je velice propracovaný a užitečný nástroj na výuku kybernetické bezpečnosti a má veliký potenciál pro to, aby mohla být případně v budoucnu pro tuto výuku využívána.

Tímto děkujeme našim žáků třídy 2ITB a panu učiteli Jiřímu Mítovi, že tuto platformu úspěšně otestovali, a panu Sýkorovi ze společnosti HAXAGON s.r.o. za předvedení této platformy.

\"\"
Přejít nahoru
Přejít na začátek