ECDL

Škola je akreditovaným testovacím střediskem ECDL – European Computer Driving Licence. Máme vlastní akreditovanou testovací místnost a testery.

ECDL = EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

 • mezinárodně uznávaný
 • splňuje evropská znalostní kritéria pro práci s PC

Úspěšným složením žáci získají

 • Započítání úspěšného složení zkoušky z jednotlivého modulu do klasifikace předmětu IT (složení v průběhu 1. a 2. ročníku, vyšší ročník dle vyučujících)
 • zaměstnavateli uznávaný certifikát, platný ve všech zemích Evropské unie
 • certifikát VŠ uznávají jako složenou zkoušku z výpočetní techniky

Koncept ECDL

 • ECDL Start
 • ECDL Core

Ověřování znalostí

 • Forma praktické zkoušky pod vedením zkušeného lektor a
 • zkouška se skládá v akreditované učebně – středisko Resslova
 • termíny testování budou vyhlašovány po vzájemné dohodě

Certifikát ECDL

 • Dokládá plnou kvalifikovanost držitele, potvrzuje rozsah znalostí a dovedností evropskou autoritou je značnou výhodou na trhu práce v ČR i v zahraničí

Školní prostředí – výhody pro žáky

 • 702,- Kč     index ECDL
 • 240,- Kč     jedna zkouška – zvýhodněná cena pro žáky při obdržení certifikátu ECDL proplatí o. p. s. Technik budoucnosti 50,- Kč za každou úspěšně složenou zkoušku
 • 300,- Kč     jedna zkouška – cena stanovená pro externí zájemce
 • 85,- Kč       vystavení ECDL certifikátu absolventa

Příprava na testování ECDL

 • Výuka přizpůsobena požadavkům ECDL testů.
 • Možnost domluvy individuálních konzultací s vyučujícími informatiky

Podrobné informace naleznete na http://www.ecdl.cz .

Přejít nahoru
Přejít na začátek