Dotyková zařízení ve výuce

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o. je zapojená do projektu “DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ VE VÝUCE”

Dotyková zařízení ve výuce – CZ.1.07/1.3.00/51.0017

Doba realizace projektu: 9/2014 – 7/2015

Cílem projektu je další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti moderních dotykových technologií a jejich využití při výuce na 44 ZŠ a SŠ v Ústeckém a Libereckém kraji. Projekt je rozvržen do 4 klíčových aktivit: první aktivita je zaměřena na podporu pedagogů formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce (součástí bude vzdělávání ředitelů ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy a možnost zřízení pozice Metodika ICT na škole). Druhá aktivita je zaměřena na volitelné vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky se zaměřením na technologie, které školy již mají, které si v rámci projektu pořídí a využití ICT v oborových didaktikách. Třetí aktivita bude zaměřena na vytvoření nové softwarové platformy pro didaktické účely. Čtvrtá aktivita je věnována evaluaci dopadu projektu. Do projektu je zapojeno celkem 14 ZŠ do 200 žáků. Projekt je realizován Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Přírodovědeckou fakultou v úzké spolupráci s Pedagogickou fakultou a 44 základními a středními školami jako partnery projektu s finančním příspěvkem. V rámci projektu budou školám pořízeny moderní dotykové technologie k využití ve výuce (inovativnost projektu).

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Číslo prioritní osy: 7.1, název prioritní osy: Další vzdělávání, číslo oblasti podpory:  7.1.3, název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

dotyk.ujep.cz

Přejít nahoru
Přejít na začátek