Jednotné zkušební schema

Jednotné schema konání státních maturit najdete v tomto souboru.

 

Novinky od roku 2019

Ve stádiu návrhu jsou změny časů (prodloužení) několika částí státní maturity. Tyto změny ještě může schválit, neschválit či pozměnit parlament.

 • ČJL-PP na 110 minut
 • ČJL-DT na 75 minut
 • MAT-DT na 120 minut


Určení maturitních předmětů a forem zkoušení

Zkušební předměty pro jednotlivé obory a zaměření v profilové maturitní zkoušce najdete v tomto souboru.
30.9.2019


Seznam literatury

Školní seznam literatury pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury platný od roku 2020 si prohlédněte zde. Svůj seznam literatury musí žák dodat pro každý další opravný termín ústní části znovu.

 

Obecné informace

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí.

Profilová část obsahuje předměty dle studovaného oboru a zaměření - jejich výpis najdete v dokumentu, kterým se určují předměty a formy jejich zkoušení zde na této stránce..

Společná část zahrnuje zkoušku z českého jazyka a literatury a druhým předmětem je buď cizí jazyk nebo matematika dle výběru žáka. Zkoušky společné části mají následující parametry:

1. Český jazyk a literatura
 • didaktický test
 • písemná práce
 • ústní zkouška
2a. Cizí jazyk: ANJ nebo NEJ
 • didaktický test (poslech, čtení a jazyková kompetence)
 • písemná práce
 • ústní zkouška
2b. Matematika
 • didaktický test
TERMÍNY
 • 2. 12. 2019 - nejzazší termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu řediteli školy (žási s PUP musí spolu s přihláškou odevzdat i posudek PUP)
 • .... 12. 2019 - nejzazší termín, kdy ředitel předá žákovi výpis z přihlášky z maturitního systému CERTIS
 • 15. 1. 2020 - MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ
 • 31. 3. 2020 - nejzazší termín, dokdy může žák dodat svůj seznam literárních děl
 • 1. - 10. 9. 2020 - zkoušky společné části v podzimním termínu (konají se hned v prvních dnech tohoto rozmezí)
Společná (písemná) část

Písemné práce z ČJL a cizích jazyků se píší už v průběhu dubna 2019.

Didaktické testy a ostatní písemné práce se konají v prvních květnových dnech.

Profilová část

Termíny se liší pro střediska i obory. Specifikované je najdete pod odkazem na středisko navrchu této stránky.