Jednotné zkušební schema - podzim

Jednotné maturitní schema, tedy dny a časy konání maturitních předmětů společné části, naleznete zde.

 

Novinky od roku 2018

Písemná práce z cizího jazyka se nově píše ve stejném předsunutém termínu jako ČJL-PP. Letos je to 11. dubna 2018.
Tato změna nakonec nebyla legislativně schválena, přestože byla dlouhodobě avizována. Písemná práce z cizího jazyka se tedy bude i nadále konat v rámci standardního maturitního týdne (první týden v květnu).


Určení maturitních předmětů a forem zkoušení

Zkušební předměty pro jednotlivé obory a zaměření v profilové maturitní zkoušce najdete v tomto souboru.
27.9.2017


Seznam literatury

Školní seznam literatury pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury platný od roku 2016 si prohlédněte zde. Svůj seznam literatury musí žák dodat pro každý další opravný termín ústní části znovu.

 

Novinky od roku 2017

 • Písemná práce z ČJL se píše v předstihu ještě před uzavřením klasifikace.
 • Písemné práce z ČJL od jarního termínu 2017 opravují hodnotitelé určení CERMATem (nikoli tedy učitelé naší školy).
 • Poslech v didaktickém testu z cizího jazyka je prodloužen o 5 minut (na 40 minut). Didaktický test tak trvá celkem 100 minut.
 • Doporučení (dříve posudek) školského poradenského zařízení o přiznání uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (PUP MZ) musí být starý nejvýše 24 měsíců.
 • Nepovinná zkouška Matematika+ nebude už uvedena na vysvědčení - žáci, kteří jí budou konat dostanou výsledek na samostatném výpise. Také systém přihlašování se změnil. Nyní se žáci ke zkoušce sami přihlásí přes tzv. výsledkový portál žáka v lednu 2017 (do 15. ledna). Přihlašovací údaje (kód) najdete na vaší přihlášce (výpisu) k maturitě.


Obecné informace

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí.

Profilová část obsahuje předměty dle studovaného oboru a zaměření - jejich výpis najdete v dokumentu, kterým se určují předměty a formy jejich zkoušení zde na této stránce..

Společná část zahrnuje zkoušku z českého jazyka a literatury a druhým předmětem je buď cizí jazyk nebo matematika dle výběru žáka. Zkoušky společné části mají následující parametry:

1. Český jazyk a literatura
 • didaktický test (60 minut)
 • písemná práce (výběr z deseti zadání, vypracování 90 miut, rozsah práce 250 slov)
 • ústní zkouška
2a. Cizí jazyk: ANJ nebo NEJ
 • didaktický test (poslech 40 minut, čtení a jazyková kompetence 60 minut)
 • písemná práce (60 minut)
 • ústní zkouška
2b. Matematika
 • didaktický test (105 minut)
TERMÍNY
 • 1. 12. 2017 - nejzazší termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu řediteli školy (žási s PUP musí spolu s přihláškou odevzdat i posudek PUP)
 • 20. 12. 2017 - nejzazší termín, kdy ředitel předá žákovi výpis z přihlášky z maturitního systému CERTIS
 • 15. 1. 2018 - MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ
 • 31. 3. 2018 - nejzazší termín, dokdy může žák dodat svůj seznam literárních děl
 • 1. - 10. 9. 2018 - zkoušky společné části v podzimním termínu (konají se hned v prvních dnech tohoto rozmezí)
Společná (písemná) část

Písemná práce z ČJL se píše už 11. dubna 2018.

Didaktické testy a ostatní písemné práce se konají v prvních květnových dnech.

Profilová část

Termíny se liší pro střediska i obory. Specifikované je najdete pod odkazem na středisko navrchu této stránky.