Jednotné zkušební schema - podzim

Jednotné maturitní schema, tedy dny a časy konání maturitních předmětů společné části, naleznete zde.

 

Novinky od roku 2019

Ve stádiu návrhu jsou změny časů (prodloužení) několika částí státní maturity. Tyto změny ještě může schválit, neschválit či pozměnit parlament.

 • ČJL-PP na 110 minut
 • ČJL-DT na 75 minut
 • MAT-DT na 120 minut


Určení maturitních předmětů a forem zkoušení

Zkušební předměty pro jednotlivé obory a zaměření v profilové maturitní zkoušce najdete v tomto souboru.
27.9.2017


Seznam literatury

Školní seznam literatury pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury platný od roku 2016 si prohlédněte zde. Svůj seznam literatury musí žák dodat pro každý další opravný termín ústní části znovu.

 

Novinky od roku 2017

 • Písemná práce z ČJL se píše v předstihu ještě před uzavřením klasifikace.
 • Písemné práce z ČJL od jarního termínu 2017 opravují hodnotitelé určení CERMATem (nikoli tedy učitelé naší školy).
 • Poslech v didaktickém testu z cizího jazyka je prodloužen o 5 minut (na 40 minut). Didaktický test tak trvá celkem 100 minut.
 • Doporučení (dříve posudek) školského poradenského zařízení o přiznání uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (PUP MZ) musí být starý nejvýše 24 měsíců.
 • Nepovinná zkouška Matematika+ nebude už uvedena na vysvědčení - žáci, kteří jí budou konat dostanou výsledek na samostatném výpise. Také systém přihlašování se změnil. Nyní se žáci ke zkoušce sami přihlásí přes tzv. výsledkový portál žáka v lednu 2017 (do 15. ledna). Přihlašovací údaje (kód) najdete na vaší přihlášce (výpisu) k maturitě.


Obecné informace

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí.

Profilová část obsahuje předměty dle studovaného oboru a zaměření - jejich výpis najdete v dokumentu, kterým se určují předměty a formy jejich zkoušení zde na této stránce..

Společná část zahrnuje zkoušku z českého jazyka a literatury a druhým předmětem je buď cizí jazyk nebo matematika dle výběru žáka. Zkoušky společné části mají následující parametry:

1. Český jazyk a literatura
 • didaktický test (60 minut)
 • písemná práce (výběr z deseti zadání, vypracování 90 miut, rozsah práce 250 slov)
 • ústní zkouška
2a. Cizí jazyk: ANJ nebo NEJ
 • didaktický test (poslech 40 minut, čtení a jazyková kompetence 60 minut)
 • písemná práce (60 minut)
 • ústní zkouška
2b. Matematika
 • didaktický test (105 minut)
TERMÍNY
 • 1. 12. 2017 - nejzazší termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu řediteli školy (žási s PUP musí spolu s přihláškou odevzdat i posudek PUP)
 • 20. 12. 2017 - nejzazší termín, kdy ředitel předá žákovi výpis z přihlášky z maturitního systému CERTIS
 • 15. 1. 2018 - MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ
 • 31. 3. 2018 - nejzazší termín, dokdy může žák dodat svůj seznam literárních děl
 • 1. - 10. 9. 2018 - zkoušky společné části v podzimním termínu (konají se hned v prvních dnech tohoto rozmezí)
Společná (písemná) část

Písemná práce z ČJL se píše už 11. dubna 2018.

Didaktické testy a ostatní písemné práce se konají v prvních květnových dnech.

Profilová část

Termíny se liší pro střediska i obory. Specifikované je najdete pod odkazem na středisko navrchu této stránky.