Informace ke změná v maturitách od roku 2021

V aktuální zákonné úpravě byla zachována povinná volba maturantů mezi matematikou a cizím jazykem.

Písemné práce a ústní zkoušky ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk (pokud si ho žák vybere) byly zařazeny do do profilové části maturitní zkoušky. Zodpovídá za ně tedy škola, která také v patřičných termínech zveřejní témata, způsob konání a kritéria hodnocení těchto částí zkoušek.

Didaktické testy tedy zůstávají jedinou státní součástí maturitních zkoušek. I u nich ale nastane změna - jejich výsledkem nebude známka, ale pouze údaj, zda žák didaktický test složil úspěšně či nikoli.

Klasifikace z daného předmětu pak bude tvořena známkami z písemných prací a ústních zkoušek, a to v poměru 40:60.


Určení maturitních předmětů a forem zkoušení

Zkušební předměty pro jednotlivé obory a zaměření v profilové maturitní zkoušce najdete v tomto souboru.
20. 10. 2020


Seznam literatury

Školní seznam literatury pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury platný od roku 2020 si prohlédněte zde. Svůj seznam literatury musí žák dodat pro každý další opravný termín ústní části znovu.
20. 10. 2020


 

Obecné informace

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí.

Profilová část obsahuje předměty dle studovaného oboru a zaměření - jejich výpis najdete v dokumentu, kterým se určují předměty a formy jejich zkoušení zde na této stránce.

Společná část nově zahrnuje pouze didaktické testy z českého jazyka a literatury a druhého předmětu, dle volby žáka. Zvolit lze buď cizí jazyk nebo matematiku. Zkoušky společné části mají následující parametry:

Termíny
  • 1. 12. 2020 - nejzazší termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu řediteli školy (žási s PUP musí spolu s přihláškou odevzdat i posudek PUP)
  • 15. 1. 2021 - MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části MZ
  • 31. 3. 2021 - nejzazší termín, dokdy může žák dodat svůj seznam literárních děl
  • 1. - 10. 9. 2021 - zkoušky společné části v podzimním termínu (konají se hned v prvních dnech tohoto rozmezí)
Profilová část

Termíny se liší pro střediska i obory. Jsou zveřejňovány v zákonných termínech, a naleznete je pod odkazy středisek v horní části této stránky.