Vážení maturanti školy,

Shrnutí několika základních informací k organizaci a průběhu maturitních zkoušek:

·        Maturitní zkoušky v původních termínech jsou z důvodu mimořádných opatření v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID 19 zrušeny.

·        Zaslaná pozvánka k didaktickým testům není platná.

·        Průběh maturitních zkoušek se bude nově řídit zákonem číslo 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který vešel v platnost 26. 3. 2020.

·        Maturitní zkoušky se budou konat nejdříve 21 dnů po zahájení běžné výuky ve školách ve zjednodušené podobě, ale obdobně jako v předchozích letech.

·        Z maturitních zkoušek bude vypuštěna písemná práce z českého a cizího jazyka.

·        Maturitní zkoušku budou konat všichni žáci, kteří k 1. 12. 2019 podali přihlášku k maturitní zkoušce a ti, kteří podali přihlášku k opravné zkoušce.

·        Harmonogram maturitních zkoušek na naší škole bude zveřejněn následně poté, kdy ministerstvo stanoví termíny pro konání didaktických testů.

·        Pokud nebude výuka ve školách obnovena do 1. června 2020 stanoví zákon náhradní řešení, kdy bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení.

·        Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl nebo nebyl hodnocen, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

·        Podrobné informace naleznete na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

 

Hodnocení žáků na konci druhého pololetí

V případě žáků posledních ročníků středních škol nebude hodnocení na konci druhého pololetí podmínkou pro připuštění k maturitní či závěrečné zkoušce. Zda bude vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku vůbec vydáváno, bude MŠMT řešit v nadcházejících týdnech.

Pokud je žák přihlášen na jarní termín k opravné písemné zkoušce a všechny ostatní části státní maturitní zkoušky už má splněny, písemnou zkoušku letos již nebude muset vykonávat a maturitu má splněnou.

V případě, že do 1. června 2020 nebude obnovena výuka a žák je přihlášen na jarní termín k opravnému termínu maturitního testu, nebude tento opravný test konat a výsledek daného předmětu se mu bude na maturitním vysvědčení počítat z průměru posledních tří vysvědčení. Žáci, kteří dostanou maturitní vysvědčení na podkladě tří posledních vysvědčení a nebudou se známkou spokojeni, mohou si známku na svoji žádost v následujícím zkušebním období opravit.

Profilová část maturitních zkoušek se bude konat společně se státními maturitami, tedy až po opětovném zahájení výuky. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí ministerstvo a zveřejní je na svých internetových stránkách.

 Jednotné zkušební schema - podzim

Jednotné schema konání státních maturit najdete v tomto souboru.

 

Novinky od roku 2019

Ve stádiu návrhu jsou změny časů (prodloužení) několika částí státní maturity. Tyto změny ještě může schválit, neschválit či pozměnit parlament.

 • ČJL-PP na 110 minut
 • ČJL-DT na 75 minut
 • MAT-DT na 120 minut


Určení maturitních předmětů a forem zkoušení

Zkušební předměty pro jednotlivé obory a zaměření v profilové maturitní zkoušce najdete v tomto souboru.
12.5.2020


Seznam literatury

Školní seznam literatury pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury platný od roku 2020 si prohlédněte zde. Svůj seznam literatury musí žák dodat pro každý další opravný termín ústní části znovu.

 

Obecné informace

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí.

Profilová část obsahuje předměty dle studovaného oboru a zaměření - jejich výpis najdete v dokumentu, kterým se určují předměty a formy jejich zkoušení zde na této stránce..

Společná část zahrnuje zkoušku z českého jazyka a literatury a druhým předmětem je buď cizí jazyk nebo matematika dle výběru žáka. Zkoušky společné části mají následující parametry:

1. Český jazyk a literatura
 • didaktický test
 • písemná práce
 • ústní zkouška
2a. Cizí jazyk: ANJ nebo NEJ
 • didaktický test (poslech, čtení a jazyková kompetence)
 • písemná práce
 • ústní zkouška
2b. Matematika
 • didaktický test
TERMÍNY
 • 2. 12. 2019 - nejzazší termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu řediteli školy (žási s PUP musí spolu s přihláškou odevzdat i posudek PUP)
 • .... 12. 2019 - nejzazší termín, kdy ředitel předá žákovi výpis z přihlášky z maturitního systému CERTIS
 • 15. 1. 2020 - MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ
 • 31. 3. 2020 - nejzazší termín, dokdy může žák dodat svůj seznam literárních děl
 • 1. - 10. 9. 2020 - zkoušky společné části v podzimním termínu (konají se hned v prvních dnech tohoto rozmezí)
Společná (písemná) část

Písemné práce z ČJL a cizích jazyků se píší už v průběhu dubna 2019.

Didaktické testy a ostatní písemné práce se konají v prvních květnových dnech.

Profilová část

Termíny se liší pro střediska i obory. Specifikované je najdete pod odkazem na středisko navrchu této stránky.