Přijímací řízení

Přijímací řízení na školní rok 2018/2019

 

1. kolo přijímacího řízení

Ředitel vyhlásil kriteria 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2018/2019.

Řádně vyplněné přihlášky ke vzdělávání (denní forma vzdělávání) mohou uchazeči podávat do 1. března do sekretariátů středisek, a to v době od 07:30 do 12:00 hodin a od 12:30 do 14:30 hodin. Přihlášky můžete také zaslat poštou, doporučujeme však takové odeslání, abyste o něm měli doklad.

Přihlášky vyplňujte pečlivě, zejména kontaktní údaje na uchazeče i zákonného zástupce. Uvádějte telefonní čísla! V případě nekompletních údajů uvedených v přihlášce vás budeme kontaktovat telefonicky, urychlíme tím řízení. Uchazeči, kteří nevycházejí ze ZŠ přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

Novou povinnou informací na přihlášce je datum narození uvedeného zákonného zástupce uchazeče.

Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, se předkládá podle § 59 odst. 1 a § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. K níže uvedeným oborům vyžadujeme potvrzení od lékaře:

  • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika
  • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
  • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Termíny přijímacích zkoušek:

  • 1. termín: 12. 4. 2018
  • 2. termín: 16. 4. 2018

Výsledky pro učební obory budou zveřejněny 22. dubna (případně 23. dubna v pondělí). Výsledky pro maturitní obory budou vyhlášeny v posledních dubnových dnech, ihned po zpřístupnění výsledků přijímacích zkoušek školám.

Další informace podají na obou střediscích zástupci ředitele:

  • středisko Resslova: Mgr. Bc. Pavel Novák
  • středisko Stříbrníky: Ing. Martina Šidlíková