Přijímací řízení

Přijímací řízení na školní rok 2019/2020

Třetí kolo přijímacího řízení - dálkové studium

Ředitel vyhlásil 3. kolo přijímacího řízení do dálkového studia, obor Elektrikář  - silnoproud. Zde jsou jeho kritéria.
10.9.2019

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Vyhlašujeme výsledky 2. kola přijímacího řízení, které naleznete v přiloženém souboru pod svým registračním číslem.
4.6.2019

 

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel vyhlásil druhé kolo přijímacího řízení, a to jak pro denní tak pro dálkovou formu studia. Kritéria přijímání uchazečů jsou v přiloženém souboru. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 31. května.
17.5.2019

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - maturitní obory

Vyhlašujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení pro maturitní obory. Výsledek naleznete v přiloženém souboru pod svým registračním číslem, které jste dostali v pozvánce na motivační pohovor. Zápisové lístky mohou přijatí uchazeči odevzdat po dobu deseti pracovních dnů na libovolném z našich středisek.

Zde si můžete zatím prohlédnou samostatné výsledky přijímacích zkoušek CERMATu.
29.4.2019

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - učební obory

Vyhlašujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory. Výsledek naleznete v přiloženém souboru pod svým registračním číslem, které jste dostali v pozvánce na motivační pohovor.

Výsledky pro maturitní obory zveřejníme ihned poté, co získáme výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zveřejnění předpokládáme v pondělí 29.4.2019 cca v poledne.
22.4.2019

 

Výsledky přijímacího řízení do dálkové formy vzdělávání

Vyhlašujeme výsledky přijímacího řízení do dálkové formy vzdělávání - obor Elektrikář - silnoproud. Výsledek najdete v přiloženém souboru pod svým registračním číslem.
22.4.2019


1. kolo přijímacího řízení

Ředitel vyhlásil kriteria 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 - denní studium, dálkové studium.

Řádně vyplněné přihlášky ke vzdělávání (denní forma vzdělávání) mohou uchazeči podávat do 1. března do sekretariátů středisek, a to v době od 07:30 do 12:00 hodin a od 12:30 do 14:30 hodin. Přihlášky můžete také zaslat poštou, doporučujeme však takové odeslání, abyste o něm měli doklad.

Přihlášky vyplňujte pečlivě, zejména kontaktní údaje na uchazeče i zákonného zástupce. Uvádějte telefonní čísla! V případě nekompletních údajů uvedených v přihlášce vás budeme kontaktovat telefonicky a urychlíme tím řízení. Uchazeči, kteří nevycházejí ze ZŠ přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

Povinnou informací na přihlášce je datum narození uvedeného zákonného zástupce uchazeče.

Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, se předkládá podle § 59 odst. 1 a § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. K níže uvedeným oborům vyžadujeme potvrzení od lékaře:

  • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika
  • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
  • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Termíny přijímacího řízení (týká se denního studia):

  • motivační pohovor: úterý 9. 4. 2019
  • 1. termín přijímací zkoušky: pátek 12. 4. 2019
  • 2. termín příjímací zkoušky: pondělí 15. 4. 2019

Výsledky pro učební obory budou zveřejněny 22. dubna (případně 23. dubna). výsledky pro maturitní obory budou vyhlášeny v posledních dubnových dnech, ihned po zpřístupnění výsledků přijímacích zkoušek školám.

Další informace podají na obou střediscích zástupci ředitele:

  • středisko Resslova: Mgr. Bc. Pavel Novák
  • středisko Stříbrníky: Ing. Martina Šidlíková
  • středisko Stříbrníky - dálkové studium: Ing. Bc. Martin Tůma

Aktuality