Přijímací řízení

Přijímací řízení na školní rok 2018/2019

 

Třetí kolo přijímacího řízení - dálková forma vzdělávání

Ředitel vyhlásil třetí kolo přijímacího řízení - jedná se o  dálkovou formu vzdělávání v oboru Elektrikář - silnoproud. Kritéria přijímání uchazečů jsou v přiloženém souboru. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 21. září.
18.9.2018

 

Výsledky přijímacího řízení do dálkové formy vzdělávání

Vyhlašujeme výsledky přijímacího řízení do dálkové formy vzdělávání - obor Elektrikář - silnoproud. Výsledek najdete v přiloženém souboru pod svým registračním číslem.
4.6.2018

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Vyhlašujeme výsledky 2. kola přijímacího řízení, výsledek naleznete v přiloženém souboru pod svým registračním číslem.
4.6.2018

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu

Výsledky 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu (změna pouze v oboru informační technologie) naleznete v přiloženém souboru pod svým registračním číslem.
21.5.2018

 

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel vyhlásil druhé kolo přijímacího řízení. Kritéria přijímání uchazečů jsou v přiloženém souboru. Zároveň v souboru naleznete kritéria přijímání do dálkové formy oboru Elektrikář silnoproud. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 1. června.
16.5.2018

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - maturitní obory

Vyhlašujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení pro maturitní obory. Výsledek naleznete v přiloženém souboru pod svým registračním číslem, které jste dostali v pozvánce na motivační pohovor.

Zde si můžete prohlédnou samostatné výsledky přijímacích zkoušek CERMATu.
27.4.2018

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - učební obory

Vyhlašujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory. Výsledek naleznete v přiloženém souboru pod svým registračním číslem, které jste dostali v pozvánce na motivační pohovor.

Výsledky pro maturitní obory zveřejníme ihned poté, co získáme výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zveřejnění předpokládáme 27.4.2018 ve večerních hodinách.
22.4.2018

 

1. kolo přijímacího řízení

Ředitel vyhlásil kriteria 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2018/2019.

Řádně vyplněné přihlášky ke vzdělávání (denní forma vzdělávání) mohou uchazeči podávat do 1. března do sekretariátů středisek, a to v době od 07:30 do 12:00 hodin a od 12:30 do 14:30 hodin. Přihlášky můžete také zaslat poštou, doporučujeme však takové odeslání, abyste o něm měli doklad.

Přihlášky vyplňujte pečlivě, zejména kontaktní údaje na uchazeče i zákonného zástupce. Uvádějte telefonní čísla! V případě nekompletních údajů uvedených v přihlášce vás budeme kontaktovat telefonicky, urychlíme tím řízení. Uchazeči, kteří nevycházejí ze ZŠ přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

Novou povinnou informací na přihlášce je datum narození uvedeného zákonného zástupce uchazeče.

Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, se předkládá podle § 59 odst. 1 a § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. K níže uvedeným oborům vyžadujeme potvrzení od lékaře:

  • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika
  • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
  • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Termíny přijímacích zkoušek:

  • 1. termín: 12. 4. 2018
  • 2. termín: 16. 4. 2018

Výsledky pro učební obory budou zveřejněny 22. dubna (případně 23. dubna v pondělí). Výsledky pro maturitní obory budou vyhlášeny v posledních dubnových dnech, ihned po zpřístupnění výsledků přijímacích zkoušek školám.

Další informace podají na obou střediscích zástupci ředitele:

  • středisko Resslova: Mgr. Bc. Pavel Novák
  • středisko Stříbrníky: Ing. Martina Šidlíková