Přijímací řízení

Přijímací řízení na školní rok 2017/2018

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Zveřejňujeme výsledky druhého kola přijímacího řízení. Nezapomeňte do deseti pracovních dní odevzdat své zápisové lístky..
29.5.2017

 

Výsledky přijímacího řízení do dálkové formy vzdělávání

Výsledky naleznete v přiloženém souboru.
22.5.2017

 

Výsledky 1. kola po náhradním termínu zkoušek

Po náhradním termínu přijímací zkoušky zveřejňujeme listinu přijatých uchazečů.
12.5.2017

 

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení. Kriteria naleznete v těchto souborech: denní studium v učebních oborech, denní studium v maturitních oborech a dálkové studium


Výsledky 1. kola přijímacího řízení - maturitní obory

Vyhlašujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení pro maturitní obory. Výsledek naleznete v přiloženém souboru pod svým registračním číslem, které jste dostali v pozvánce na motivační pohovor.

Zde si můžete prohlédnou samostatné výsledky přijímacích zkoušek CERMATu.

Pokud si chcete prohlédnout zadání testů, které na JPZ řešili včetně klíče správných řešení, můžete tak učinit na portálu https://vpz.cermat.cz/testy/ po zadání vašeho příjmení a rodného čísla.
28.4.2017

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - učební obory

Vyhlašujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory. Výsledek naleznete v přiloženém souboru pod svým registračním číslem, které jste dostali v pozvánce na motivační pohovor.

Výsledky pro maturitní obory zveřejníme ihned poté, co získáme výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zveřejnění předpokládáme 28.4.2017 ve večerních hodinách.
22.4.2017

 

1. kolo přijímacího řízení

Ředitel vyhlásil kriteria 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2017/2018.

Řádně vyplněné přihlášky ke vzdělávání (denní forma vzdělávání) mohou uchazeči podávat do 1. března do sekretariátů středisek, a to v době od 07:15 do 12:00 hodin a od 12:30 do 14:30 hodin. Telefonicky je možné domluvit i jiný čas. Přihlášky můžete také zaslat poštou. Doporučujeme však takové odeslání, abyste měli o odeslání doklad.

Přihlášky vyplňujte pečlivě, zejména kontaktní údaje na uchazeče i zákonného zástupce. Uvádějte telefonní čísla! V případě nekompletních údajů uvedených v přihlášce vás budeme kontaktovat telefonicky, urychlíme tím řízení. Uchazeči, kteří nevycházejí ze ZŠ přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, se předkládá podle § 59 odst. 1 a § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. K níže uvedeným oborům vyžadujeme potvrzení od lékaře:

  • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika
  • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
  • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Termíny přijímacích zkoušek:

  • 1. termín: 12.4.2017
  • 2. termín: 19.4.2017

Výsledky budou vyhlášeny nejspíše 28. dubna 2017, po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek CERMATem.

Další informace podají na obou střediscích zástupci ředitele:

  • středisko Resslova: Mgr. Pavel Novák
  • středisko Stříbrníky: Ing. Martina Šidlíková

Odkazy


Aktuality