Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky pro tříleté učební obory (vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list)

obory (zkratky)

MP - 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy

DE - 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

ES - 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (denní studium)

DS - 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (zkrácené dálkové studium)


září 2022 - náhradní a 1. opravný termín 

jmenování zkušební komise pro ZZ 2021 je zde, rozpis na zkoušky je zde

14.9.2021 - praktická zkouška - všechny obory

23.9.2021- ústní zkouška - všechny obory

přihláška na 1. opravný termín je zde

Přihlášku na opravný termín je nutné odevzdat nejpozději 30 dnů před konáním zkoušky na sekretariát školy - středisko Stříbrníky!


červen 2022 - řádný termín závěrečných zkoušek (případně 2. opravný)

jmenování zkušební komise pro ZZ 2021 je zde

praktická zkouška

DE -             témata PraZZ zde

ES -              témata PraZZ zde

MP -            témata PraZZ zde

DSA+B -     témata PraZZ zde

volno (dle § 74, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb.)

DE - 

ES - 

MP - 

DSA+B - 

ústní zkouška

DE -             témata ÚZZ zde

ES -             témata ÚZZ zde

MP -            témata ÚZZ zde

DS -             témata ÚZZ zde

otázky ze světa práce zde jsou stejné pro všechny obory


vydávání vysvědčení a výučních listů

??.6.2022 - absolventi denního studia ES, ED v X:XX, DSA v X:XX a DSB v X:XX pravděpodobněobřadní síni MÚ Severní Terasa, Stavbařů 2823/2 (termíny, způsob a místo budou upřesněny v červnu 2021 s ohledem na mimořádná opatření)


rozpis ZZ  je zde

přihláška na 2. opravný termín v červnu je zde

Přihlášku na opravný termín je nutné odevzdat nejpozději 30 dnů před konáním zkoušky na sekretariát školy - středisko Stříbrníky!


září 2022 (náhradní a 1. opravný termín)

xx 2022 - praktická zkouška (všechny obory)

xx 2022 - ústní zkouška (všechny obory)

přihláška na 1. opravný termín v září je zde

přihlášku odevzdejte nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát - středisko Stříbrníky

rozpis je zde


prosinec 2022 (1. a 2. opravný termín)

?.12.2021 - písemná zkouška (všechny obory)

?.12.2021 - praktická zkouška (všechny obory)

?.12.2021 - ústní zkouška (všechny obory)

přihláška na 2. opravný termín je zde

přihlášku odevzdejte nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát - středisko Stříbrníky

rozpis je zde


EUROPASS

Po úspěšném složení Závěrečné zkoušky si nezapomeňte vytisknout také Váš Europass viz odkaz zde.