Závěrečné zkoušky

Průběh závěrečných  zkoušek na učebních oborech vzdělání.

 

Proběhnou obdobně jako maturitní zkoušky, včetně termínu 1. června 2020, po kterém by se už zkoušky nekonaly a žáci by byli hodnoceni průměrem z posledních tří vysvědčení. I zde může ředitel školy v případě praktické zkoušky stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení.


Shrnutí několika základních informací k organizaci a průběhu maturitních zkoušek:

·        Maturitní zkoušky v původních termínech jsou z důvodu mimořádných opatření v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID 19 zrušeny.

·        Zaslaná pozvánka k didaktickým testům není platná.

·        Průběh maturitních zkoušek se bude nově řídit zákonem číslo 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který vešel v platnost 26. 3. 2020.

·        Maturitní zkoušky se budou konat do 21 dnů po zahájení běžné výuky ve školách ve zjednodušené podobě, ale obdobně jako v předchozích letech.

·        Z maturitních zkoušek bude vypuštěna písemná práce z českého a cizího jazyka.

·        Maturitní zkoušku budou konat všichni žáci, kteří k 1. 12. 2019 podali přihlášku k maturitní zkoušce a ti, kteří podali přihlášku k opravné zkoušce.

·        Harmonogram maturitních zkoušek na naší škole bude zveřejněn následně poté, kdy ministerstvo stanoví termíny pro konání didaktických testů.

·        Pokud nebude výuka ve školách obnovena do 1. června 2020 stanoví zákon náhradní řešení, kdy bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení.

·        Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl nebo nebyl hodnocen, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

·        Podrobné informace naleznete na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Hodnocení žáků na konci druhého pololetí

V případě žáků posledních ročníků středních škol nebude hodnocení na konci druhého pololetí podmínkou pro připuštění k maturitní či závěrečné zkoušce. Zda bude vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku vůbec vydáváno, bude MŠMT řešit v nadcházejících týdnech.

Pokud je žák přihlášen na jarní termín k opravné písemné zkoušce a všechny ostatní části státní maturitní zkoušky už má splněny, písemnou zkoušku letos již nebude muset vykonávat a maturitu má splněnou.

V případě, že do 1. června 2020 nebude obnovena výuka a žák je přihlášen na jarní termín k opravnému termínu maturitního testu, nebude tento opravný test konat a výsledek daného předmětu se mu bude na maturitním vysvědčení počítat z průměru posledních tří vysvědčení. Žáci, kteří dostanou maturitní vysvědčení na podkladě tří posledních vysvědčení a nebudou se známkou spokojeni, mohou si známku na svoji žádost v následujícím zkušebním období opravit.
Závěrečné zkoušky pro tříleté učební obory (vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list)


obory (zkratky)

MP - 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy

DE - 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

ES - 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (denní studium)

DS - 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (zkrácené dálkové studium)


červen 2020 - řádný termín závěrečných zkoušek (případně 2. opravný)

písemná zkouška

MP - 1.6.2020 (zkouška na PC)

DE - 1.6.2020

ES - 2.6.2020 (zkouška na PC)

DS - 3.6.2020 (zkouška na PC)

praktická zkouška

MP - 2. - 3.6.2020

DE - 2. - 5.6.2020

ES - 3. - 8.6.2020

DS - 4. - 10.6.2020

volno (dle § 74, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb.)

MP - 4. - 9.6.2020

DE - 8. - 11.6.2020

ES - 9. - 12.6.2020

DS - 11. - 16.6.2020

ústní zkouška

MP - 12.6.2020

DE - 15.6.2020

ES - 16.6.2020

DS - 17. - 18.6.2020


vydávání vysvědčení a výučních listů

??.6.2020 - absolventi denního studia ES, ED a MP v 9:15 (dálkové studium v 9:00) v obřadní síni MÚ Severní Terasa, Stavbařů 2823/2 (termíny budou upřesněny v květnu 2020)


rozpis ZZ  bude zde

přihláška na opravný termín v červnu bude zde

Přihlášku na opravný termín je nutné odevzdat nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát - středisko Stříbrníky!


září 2019 (náhradní a 1. opravný termín)

16.9.2019 - písemná zkouška (všechny obory)

17.9.2019 - praktická zkouška (všechny obory)

24.9.2019 - ústní zkouška (všechny obory)

přihláška na 1. opravný termín v září je zde

přihlášku odevzdejte nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát - středisko Stříbrníky

rozpis je zde


prosinec 2019 (1. a 2. opravný termín)

2.12.2019 - písemná zkouška (všechny obory)

3.12.2019 - praktická zkouška (všechny obory)

10.12.2019 - ústní zkouška (všechny obory)

přihláška na 2. opravný termín je zde

přihlášku odevzdejte nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát - středisko Stříbrníky

rozpis je zde