Závěrečné zkoušky

Na základě Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-3258/2021-1 ze dne 29. 1. 2021 sděluji informace ke konání závěrečné zkoušky s výučním listem ve školním roce 2020-2021. Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020-2021 mohou konat žáci závěrečných ročníků, kteří prospěli v 1. pololetí školního roku 2020–2021.

 • Závěrečné zkoušky v jarním termínu 2021 mohou konat žáci, kteří prospěli v 1. pololetí školního roku 2020–2021.
 • Žáci, kteří za 1. pololetí školního roku 2020–2021 nebyli z některých předmětů hodnoceni „N – nehodnocen“ nebo byli hodnoceni stupněm „5 – nedostatečný“, mohou vykonat náhradní nebo opravnou zkoušku z daného předmětu.
 • Náhradní i opravné zkoušky se konají formou komisionální zkoušky.
 • Náhradní i opravné zkoušky se konají i v případě, že nebude realizována prezenční výuka.
 • Pokud všechny náhradní nebo opravné zkoušky vykonají úspěšně do 31. 5. 2021, mohou konat závěrečnou zkoušku v jarním termínu 2021.
 • Pokud žák nebude moci z objektivních a závažných důvodů vykonat všechny náhradní nebo opravné zkoušky do 31. 5. 2021 a jeho omluva byla ředitelem školy uznána, může vykonat tyto zkoušky do 30. 6. 2021. Pokud je vykoná úspěšně, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021.
 • Pokud některou náhradní nebo opravnou zkoušku nevykonají úspěšně (to znamená, že neprospěli v 1. pololetí školního roku 2020-2021), nemohou konat závěrečnou  zkoušku ani v jarním ani v podzimním termínu 2021.
 • Neomluvená neúčast u náhradní nebo opravné zkoušky je hodnocena stupněm „5 – nedostatečný“. Totéž platí v případě, kdy omluva nebude ředitelem školy uznána.
 • Se závazným rozpisem náhradních a opravných zkoušek stanoveným ředitelem školy seznámí dotčené žáky prokazatelným způsobem zástupci ředitele a třídní učitelé.
 • Náhradní nebo opravné zkoušky s termínem do 31. 5. 2021 mohou žáci konat pouze na základě své žádosti. Žádost zašlou nebo doručí žáci nejpozději před vykonáním zkoušky zástupci ředitele emailem, poštou nebo osobně.
 • Formulace žádosti: „Vážený pane řediteli. Žádám o vykonání náhradních a opravných zkoušek za 1. pololetí školního roku 2020–2021 v termínu do 31. 5. 2021.“ Připojit jméno, příjmení a třídu, jejíž je žadatel žákem.


Termíny ZZ jsou již aktuální. Oproti původním termínům zde došlo k některým změnám s ohledem na mimořádnou situaci s COVID 19! 


Závěrečné zkoušky pro tříleté učební obory (vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list)

obory (zkratky)

MP - 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy

DE - 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

ES - 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (denní studium)

DS - 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (zkrácené dálkové studium)


červen 2021 - řádný termín závěrečných zkoušek (případně 2. opravný)

písemná zkouška se v tomto školním roce nekoná

jmenování zkušební komise pro ZZ 2021 je zde

praktická zkouška

DE - 2. - 3.6.2021            témata PraZZ zde

ES - 2. - 7.6.2021            témata PraZZ zde

DSA+B - 3. - 9.6.2021    témata PraZZ zde

volno (dle § 74, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb.)

DE - 8. - 11.6.2021

ES - 8. - 11.6.2021

DSA+B - 10. - 15.6.2021

ústní zkouška

DE - 14.6.2021            témata ÚZZ zde

ES - 15.6.2021            témata ÚZZ zde

DS - 16.- 17.6.2021    témata ÚZZ zde

otázky ze světa práce zde jsou stejné pro všechny obory


vydávání vysvědčení a výučních listů

??.6.2021 - absolventi denního studia ES, ED v X:XX, DSA v X:XX a DSB v X:XX pravděpodobněobřadní síni MÚ Severní Terasa, Stavbařů 2823/2 (termíny, způsob a místo budou upřesněny v červnu 2021 s ohledem na mimořádná opatření)


rozpis ZZ  je zde

přihláška na 2. opravný termín v červnu je zde

Přihlášku na opravný termín je nutné odevzdat nejpozději 30 dnů před konáním zkoušky na sekretariát školy - středisko Stříbrníky!


září 2021 (náhradní a 1. opravný termín)

13.9.2021 - písemná zkouška (všechny obory)

14.9.2021 - praktická zkouška (všechny obory)

23.9.2021 - ústní zkouška (všechny obory)

přihláška na 1. opravný termín v září je zde

přihlášku odevzdejte nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát - středisko Stříbrníky

rozpis je zde


prosinec 2021 (1. a 2. opravný termín)

?.12.2021 - písemná zkouška (všechny obory)

?.12.2021 - praktická zkouška (všechny obory)

?.12.2021 - ústní zkouška (všechny obory)

přihláška na 2. opravný termín je zde

přihlášku odevzdejte nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát - středisko Stříbrníky

rozpis je zde


EUROPASS

Po úspěšném složení Závěrečné zkoušky si nezapomeňte vytisknout také Váš Europass viz odkaz zde.