Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky pro tříleté učební obory (vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list)

obory (zkratky)

MP - 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy

DE - 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

ES - 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (denní studium)

DS - 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (zkrácené dálkové studium)


červen 2022 - řádný termín závěrečných zkoušek (případně 1. a 2. opravný)

jmenování zkušební komise pro ZZ 2022 je zde

písemná zkouška (od 8:00 - 12:00)

DE - 1.6.2022                   témata PísZZ zde

ES - 1.6.2022                    témata PísZZ zde

DSA - 2.6.2022                témata PísZZ zde

DSB - 3.6.2022                témata PísZZ zde

MP - 6.6.2022                  témata PísZZ zde

praktická zkouška (od 7:30 do 14:30)...rozpisy zde

DE - 2. - 3.6.2022            témata PraZZ zde

ES - 2. - 7.6.2022             témata PraZZ zde

DSA - 3. - 8.6.2022          témata PraZZ zde

DSB - 6. - 9.6.2022          témata PraZZ zde

MP - 7. - 8.6.2022            témata PraZZ zde

volno (dle § 74, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb.)

DE - 7. - 10.6.2022

ES - 8. - 13.6.2022

DSA - 9. - 14.6.2022

DSB - 10. - 15.6.2022

MP - 13. - 16.6.2022

ústní zkouška (dle rozpisu po ped. radě)...rozpisy zde

DE - 13.6.2022            témata ÚZZ zde

ES - 14.6.2022             témata ÚZZ zde

DSA - 15.6.2022          témata ÚZZ zde

DSB - 16.6.2022          témata ÚZZ zde

MP - 17.6.2022           témata ÚZZ zde

otázky ze světa práce jsou stejné pro všechny obory a jsou zde


vydávání vysvědčení a výučních listů -  absolventi denního a dálkového studia

obřadní síni ÚMO Severní Terasa, Stavbařů 2823/2

17.6.2022

DE v 9:00

ES v 9:30

DSA v 10:00

20.6.2022

MP v 8:00

DSB v 8:30


rozpis ZZ  je zde

přihláška na 2. opravný termín v červnu je zde

Přihlášku na opravný termín je nutné odevzdat nejpozději 30 dnů před konáním zkoušky na sekretariát školy - středisko Stříbrníky!


září 2022 (náhradní a 1. opravný termín)

12. - 13.9.2022 - písemná zkouška (všechny obory)

13. - 14.9.2022- praktická zkouška (všechny obory)

21. - 22.9.2022 - ústní zkouška (všechny obory)

přihláška na 1. opravný termín v září je zde

přihlášku odevzdejte nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát - středisko Stříbrníky

rozpis je zde


prosinec 2022 (1. a 2. opravný termín)

?.12.2021 - písemná zkouška (všechny obory)

?.12.2021 - praktická zkouška (všechny obory)

?.12.2021 - ústní zkouška (všechny obory)

přihláška na 2. opravný termín je zde

přihlášku odevzdejte nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát - středisko Stříbrníky

rozpis je zde


EUROPASS

Po úspěšném složení Závěrečné zkoušky si nezapomeňte vytisknout také Váš Europass viz odkaz zde.