Závěrečné zkoušky

červen 2018

1. - 4.6.2018 - písemná zkouška (1.6. - denní, 4.6. - dálkové)

4. - 8.6.2018 - praktická zkouška (4.-5.6. - denní ES, 6.6. denní DE, 6.- 7.6. - dálkové)

11. - 14.6.2018 - volno

15.6.2018 - ústní zkouška (MP)

18.6.2018 - ústní zkouška (DE)

18. - 19.6.2018 - ústní zkouška (ES)

20.6.2018 - ústní zkouška (DS)

21.6.2018 - vydávání vysvědčení a výučních listů - všichni absolventi denního studia v 9:00 (dálkové studium v 9:30) v obřadní síni MÚ Severní Terasa, Stavbařů 2823/2

rozpis ZZ  bude zde

přihláška na opravný termín v červnu bude zde

Přihlášku na opravný termín je nutné odevzdat nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát - středisko Stříbrníky!


září 2017 (náhradní a 1. opravný termín)

18.9.2017 - písemná zkouška (všechny obory)

19.9.2017 - praktická zkouška (všechny obory)

21.9.2017 - ústní zkouška (všechny obory)

přihláška na 1. opravný termín v září zde

přihlášku odevzdejte nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát - středisko Stříbrníky

rozpis je zde


prosinec 2017 (1. a 2. opravný termín)

11.12.2017 - písemná zkouška (v 8:00 v přednáškovém sále STŘ)


přihláška na 2. opravný termín je zde

přihlášku odevzdejte nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát - středisko Stříbrníky

rozpis bude zde