Dálkové studium

obor: Elektrikář - silnoproud 26-51-H/02

Ve školním roce 2020/2021 jsou v dálkovém studiu tohoto oboru otevřeny 2 třídy.

Rozvrh hodin pro třídu 1DSA je zde.

Rozvrh hodin pro třídu 1DSB je zde.

Výňatek ze školního řádu pro DS je zde.

Výňatek z ŠVP pro DS je zde.

Termíny pro závěrečné zkoušky a témata najdete zde

Aktuality