Unie rodičů

Spolupráce školy s rodiči je zajišťována prostřednictvím Unie rodičů, která vznikla jako samostatný právní subjekt registrací na Ministerstvu vnitra ČR ke dni 27. 4. 2005 pod čj. VS/1-1/60 688/05-R. Unie rodičů disponuje samostatným bankovním účtem a pokladnou. Příjmy unie tvoří finanční příspěvky od rodičů žáků a sponzorské dary. Finanční příspěvky jsou využívány k úhradě nákladů na celoškolské kulturní a sportovní akce (doprava, vstupenky, ceny v soutěžích).

Součinnost mezi vedením školy a Unií rodičů se uskutečňuje v pravidelných intervalech minimálně 2 x v průběhu školního roku a v mezidobí operativně podle vzniklé potřeby. Unie projednává návrh rozpočtu na kalendářní rok, sleduje čerpání rozpočtu a rozhoduje o jeho použití.