Technik budoucnosti o. p. s.

Vedena snahou pokračovat v podpoře rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu na Střední průmyslové škole v Ústí nad Labem, Resslova 5, došla nadační rada Technika budoucnosti k rozhodnutí změnit nadaci v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. na obecně prospěšnou společnost s názvem Technik budoucnosti o.p.s.

Obecně prospěšná společnost byla zapsána do rejstříku o. p. s. dne 29.1. 1999. Zakladatelem je Střední průmyslová škola, Resslova 5 - statutární zástupce: Mgr. Bc. Jaroslav Mareš. Sídlo společnosti: Ústí nad Labem, Resslova 5.

Druhy poskytovaných služeb:

1. Podpora dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu na SPŠ, Resslova 5, Ústí nad Labem, středisko Resslova.
2. Podpora soutěží žáků školy.
3. Podpora studia sociálně slabších žáků.

Orgány společnosti jsou:

a) Ředitel o. p. s.

Podle zákona 248/1995 Sb. dle novely 231/2010 Sb. byl od 1.4.2011 jmenován ředitelem o. p. s. Ing. Vlastimil Sekal, který je jejím statutárním orgánem, společnost řídí a jedná jejím jménem.

b) Správní rada

Mgr. Pavlína Malcová - předsedkyně správní rady
Ing. Blanka Urbánková - místopředsedkyně správní rady
Mgr. Lenka Richtrová - pokladní
Mgr. Martin Lev - člen
Ing. Hana Hejduková, MBA - člen
Mgr. Monika Konířová - člen

c) Dozorčí rada:

Ing. Jiří Mládek - předseda dozorčí rady
Milena Poláčková - člen
PaedDr. Eva Kavinová - člen 

Aktuality