Školská rada

Od listopadu 2012 působí školská rada v následujícím složení:

Za pedagogické pracovníky:
p. Pavel Durlin
Mgr. Pavel Novák
Bc. Jakub Pokorný

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých:
Ing. Pavel Bakule
Ing. Martina Šidlíková
Mgr. Hana Víšková

Za zřizovatele školy, Ústecký kraj, byli do školské rady jmenováni:
Vít Klein Ph.D. (předseda školské rady)
Ing. Radek Vonka
Mgr. Martina Černá


Zápisy ze zasedání školské rady: