Školská rada

Od listopadu 2018 působí školská rada v následujícím složení:

Za pedagogické pracovníky:
Bc. Miloš Novák
Mgr. Bc. Pavel Novák
Bc. Jakub Pokorný

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých:
Ing. Michal Arnold
Ing. Bc. Martina Havlová
pan Jiří Stibor

Za zřizovatele školy, Ústecký kraj, byli do školské rady jmenováni (od sprna 2021):
Vít Klein Ph.D. (předseda školské rady)
Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA
Mgr. Martina Černá