Veřejné zakázky

Na základě platné Směrnice S-09/2018 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi, jsou veškeré veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než 250 tisíc Kč zveřejněny na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele.