Adaptační kurz

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o projektu, který každoročně pořádáme na začátku školního roku. Projekt je určen pro žáky 1. ročníku. Cílem je usnadnit žákům přechod ze základní školy na naši školu, vytvořit dobrý vztah ke spolužákům, k učitelům, vzbudit zájem o studium a připravit je na obtížnost nového učiva.

Letošní ročník adaptačního projektu Naučme se toleranci se uskuteční ve Starých Splavech v prvním zářijovém výukovém týdnu. Setkání žáků bude probíhat za účasti třídních učitelů, výchovné poradkyně, metodika prevence a dalších pracovníků. Žáci se budou vzájemně seznamovat prostřednictvím interaktivních her a různých dalších aktivit.

Organizační pokyny:

Místo pobytu: Staré Splavy u Máchova jezera

Termín: 2. - 4. 9. 2019 středisko Stříbrníky, 4. – 6. 9. 2019 středisko Resslova

Cena: 800 Kč pro žáky (ubytování, stravné, jízdné, školní tričko). Žáci zaplatí část nákladů, zbytek uhradí o. p. s. Technik budoucnosti při SPŠ a Unie rodičů z.s. Částkou 10 tisíc Kč na adaptační kurz letos přispěla naše partnerská firma - společnost Pierburg s. r. o. Žáci ze sociálně slabých rodin mohou požádat o uhrazení finančních nákladů o. p. s. Technik budoucnosti nebo Unii rodičů z.s. formou písemné žádosti. Bude-li žádosti vyhověno, žákovi bude vyplacena příslušná částka v průběhu 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Forma úhrady: Částka bude zaplacena třídnímu učiteli ihned na začátku školního roku (na středisku Stříbrníky hned první den školy, tedy 2. září před odjezdem).

Prohlášení o bezinfekčnosti: Žáci odevzdají třídnímu učiteli prohlášení podepsané rodiči v den odjezdu.

Vybavení: Spací pytel, sportovní oblečení a obuv, domácí obuv, psací potřeby, šátek na zavázání očí. Doporučujeme malou baterku.

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel školy


Na aktivity adaptačního kurzu přispívají:

o.p.s. Technik budoucnosti - pro středisko Resslova

Unie rodičů z.s. - pro středisko Stříbrníky