Adaptační kurz

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o projektu, který každoročně pořádáme na začátku školního roku. Projekt je určen pro žáky 1. ročníku. Cílem je usnadnit žákům přechod ze základní školy na naši školu, vytvořit dobrý vztah ke spolužákům, k učitelům, vzbudit zájem o studium a připravit je na obtížnost nového učiva.

Letošní ročník adaptačního projektu Naučme se toleranci se uskuteční ve Starých Splavech v prvním a druhém zářijovém výukovém týdnu. Setkání žáků bude probíhat za účasti třídních učitelů, výchovné poradkyně, metodika prevence a dalších pracovníků. Žáci se budou vzájemně seznamovat prostřednictvím interaktivních her a různých dalších aktivit.

Organizační pokyny:

Místo pobytu: Staré Splavy u Máchova jezera

Termín: 1. - 3. 9. 2021 středisko Stříbrníky, 6. – 8. 9. 2021 středisko Resslova

Cena: 1300 Kč pro žáky (ubytování, stravné, jízdné, školní tričko). Žáci ze sociálně slabé rodiny mohou požádat o uhrazení části finančních nákladů o. p. s. Technik budoucnosti (RES) či Unii rodičů z.s. (STŘ) formou písemné žádosti. Bude-li žádosti vyhověno, bude žákovi vyplacena příslušná částka v průběhu 1. pololetí školního roku 2021/2022.

Forma úhrady: Částka bude zaplacena třídnímu učiteli ihned na začátku školního roku - první den školy, tedy 1. září.

Prohlášení o bezinfekčnosti: Žáci odevzdají třídnímu učiteli prohlášení podepsané rodiči v den odjezdu. Škola bude postupovat dle platných epidemických opatření.

Vybavení: Spací pytel, sportovní oblečení a obuv, domácí obuv, hygienické a psací potřeby, šátek na zavázání očí. Doporučujeme malou baterku.

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel školy


Na aktivity adaptačního kurzu přispívají:

o.p.s. Technik budoucnosti - pro středisko Resslova

Unie rodičů z.s. - pro středisko Stříbrníky