Adaptační kurz

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o projektu, který každoročně pořádáme na začátku školního roku. Projekt je určen pro žáky 1. ročníku. Cílem je usnadnit žákům přechod ze základní školy na naši školu, vytvořit dobrý vztah ke spolužákům, k učitelům, vzbudit zájem o studium a připravit je na obtížnost nového učiva.

Letošní ročník adaptačního projektu Naučme se toleranci se uskuteční ve Starých Splavech od 3. 9. do 7. 9. 2018. Setkání žáků bude probíhat za účasti třídních učitelů, výchovné poradkyně, metodika prevence a dalších pracovníků. Žáci se budou vzájemně seznamovat prostřednictvím interaktivních her a různých dalších aktivit.

Organizační pokyny:

Místo pobytu: Staré Splavy u Máchova jezera

Termín: 3. - 5. 9. 2018 středisko Stříbrníky, 5. – 7. 9. 2018 středisko Resslova

Cena: 800 Kč pro žáky (ubytování, stravné, jízdné, školní tričko). Žáci zaplatí část nákladů, zbytek uhradí o. p. s. Technik budoucnosti při SPŠ a Unie rodičů z.s. Částkou 10 tisíc Kč na adaptační kurz letos přispěla naše partnerská firma - společnost Pierburg s. r. o. Žáci ze sociálně slabých rodin mohou požádat o uhrazení finančních nákladů o. p. s. Technik budoucnosti nebo Unii rodičů z.s. formou písemné žádosti. Bude-li žádosti vyhověno, žákovi bude vyplacena příslušná částka v průběhu 1. pololetí školního roku 2018/2019.

Forma úhrady: Částka bude zaplacena třídnímu učiteli ihned na začátku školního roku (na středisku Stříbrníky hned první den školy, tedy 3. září před odjezdem).

Prohlášení o bezinfekčnosti: Žáci odevzdají třídnímu učiteli prohlášení podepsané rodiči v den odjezdu.

Vybavení: Spací pytel, sportovní oblečení a obuv, domácí obuv, psací potřeby, šátek na zavázání očí. Doporučujeme malou baterku.

 

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel školy


poznámka:

o.p.s. Technik budoucnosti - pro středisko Resslova

Unie rodičů z.s. - pro středisko Stříbrníky