Adaptační kurz

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o projektu, který každoročně pořádáme na začátku školního roku. Projekt je určen pro žáky 1. ročníku. Cílem je usnadnit žákům přechod ze základní školy na naši školu, vytvořit dobrý vztah ke spolužákům, k učitelům, vzbudit zájem o studium a připravit je na obtížnost nového učiva.

Letošní ročník adaptačního projektu „Naučme se toleranci“ se uskuteční ve Starých Splavech od 5. 9. do 7. 9. 2016. Setkání žáků bude probíhat za účasti třídních učitelů, výchovné poradkyně, metodika prevence a dalších pracovníků. Žáci se budou vzájemně seznamovat prostřednictvím interaktivních her a různých dalších aktivit.

Organizační pokyny:

Místo pobytu: Staré Splavy

Termín: 5. – 7. 9. 2016 středisko Resslova, 7. - 9. 9. 2016 středisko Stříbrníky

Cena: do 700 Kč pro žáky (ubytování, stravné, jízdné). Žáci zaplatí část nákladů, zbytek uhradí o.p.s. Technik budoucnosti při SPŠ. Žáci ze sociálně slabých rodin mohou požádat o uhrazení finančních nákladů o.p.s. Technik budoucnosti formou písemné žádosti. Bude-li žádosti vyhověno, žákovi bude vyplacena příslušná částka v průběhu 1. pololetí školního roku 2016/2017.

Forma úhrady: Částka (cena bude upřesněna do konce června) bude zaplacena třídnímu učiteli do 2. 9. 2016.

Prohlášení o bezinfekčnosti: Žáci odevzdají třídnímu učiteli prohlášení podepsané rodiči dne 5. 9. 2016.

Vybavení: Spací pytel, sportovní oblečení a obuv, domácí obuv, psací potřeby, šátek na zavázání očí.

 

PaedDr. Eva Kavinová, výchovná poradkyně

Odkazy


Aktuality