Vážení rodiče a žáci,

v současné době jsou v karanténě tyto třídy:

 • D3 - do soboty 29. ledna (včetně)
 • S4A - do neděle 30. ledna (včetně)

Vážení uchazeči o studium,

děkujeme vám za hojnou účast na našich dnech otevřených dveří a ukázkových dnech. Nyní nezapomeňte na to, že přihlášku musíte podat řediteli školy nejpozději do 1. března.

Ředitel zveřejnil kriteria prvního kola přijímacího řízení pro denní i dálkovou formu vzdělávání. Najdete je společně s dalšími informacemi v sekci Pro uchazeče - přijímací řízení tohoto webu.

Termíny přijímacího řízení:

 • do 31. 1. - ředitel vyhlásí kriteria 1. kola
 • 31. 1. - po ukončení hodnocení 1. pololetí mohou ZŠ tisknout přihlášky k přijímacímu řízení
 • 1. března - poslední možnost odevzdat přihlášku ke studiu
 • do 29. března - přijde vám pozvánka na motivační pohovor a přijímací řízení
 • 5. dubna - motivační pohovor
 • 6. a 7. dubna - školní přijímací zkouška pro dálkové studium
 • 12. dubna - 1. termín státní přijímací zkoušky
 • 13. dubna - 2. termín státní přijímací zkoušky
 • 22. dubna - vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro učební obory a pro dálkovou formu vzdělávání.
 • cca 29. dubna - vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro maturitní obory.

CZECH CYBERTRON 2021 RES STŘ

V úterý dne 5. října 2021 se zástupci Střední průmyslové školy z Resslovy ulice v Ústí nad Labem, zúčastnili ojedinělé akce na téma kybernetické bezpečnosti CZECH CYBERTRON 2021, která se konala ve Střední průmyslové škole a Střední odborné škole Dvůr Králové nad Labem. V rámci této akce se konala soutěž pro žáky oboru Informační technologie. Za naši školu se soutěže zúčastnil žák 4. ročníku tohoto oboru Matěj Šela.

Soutěž byla cílená na obranu a útok na zařízení, kdy žáci pod vedením etických hackerů napadali průmyslové zařízení a další síťové prvky. Během dvou dnů žáci dokázali využít úmyslně vytvořených zranitelností v síti a dostat tak koncové zařízení pod svou kontrolu. Hlavním cílem v soutěži bylo identifikovat síť a její prvky, které následně posloužily k možnosti dumpnutí programové části z průmyslové výrobní linky PLC stroje. Žáci měli výrobní proces pozměnit a zpětně ho nahrát do průmyslové linky, a tím poškodit aktiva imaginární firmy. Celá soutěž se konala v týmovém duchu a prohloubila spolupráci zúčastněných škol. Vzhledem k neočekávanému týmovému duchu průběhu celé soutěže se organizátoři rozhodli nevyhlašovat žádné výsledky ani pořadí, pochvalu od pořadatelů dostali všichni soutěžící.

V rámci této akce se také konala doprovodná konference na téma kybernetické bezpečnosti a její výuky ve školách, které se zúčastnili zástupci krajů, středních a vysokých škol a odborných firem, které se touto problematikou zabývají.


Dne 09.10.2021, Jaroslav Mareš


Spolupráce ŠKOLA - firma HILTI RES STŘ

Spolupráce s firmou Hilti

Naší škole se velmi daří spolupráce s řadou firem. Posledním příkladem dobré praxe je spolupráce s firmou Hilti. Vedení firmy a její regionální zastoupení se rozhodlo podpořit vybavení pro výuku žáků technických oborů v rámci praktického vyučování darem aku nářadí v hodnotě několika desítek tisíc korun. Díky modernímu nářadí si žáci rozšíří obzory a možnosti jeho využití v reálné praxi.

Děkujeme a budeme se těšit na další pokračování spolupráce.

Dne 17.09.2021, Jaroslav Mareš


Exkurze A4 RES

ATAS - exkurze třídy A4

V době, kdy většina podniků odmítá kvůli COVIDu přijímat exkurze, se třída A4 vydala 14. září vlakem na dvoudenní exkurzní zájezd do Královéhradeckého kraje. V Náchodě absolvovali žáci exkurzi v podniku ATAS. Tento významný podnik s téměř stoletou historií vyrábí malé asynchronní a komutátorové motory pro všechny možné účely, od pohonů zubních vrtaček až třeba po čerpadla do Boeingu, a exportuje do šedesáti zemí světa. Žáků se ujal ředitel a předseda představenstva pan Ing. Otto Daněk, zkušený a uznávaný manažer, mj. TOP 10 manažer roku 2015 České republiky. Seznámil je s výrobním programem firmy a provedl všemi fázemi výroby elektromotorů od stříhání plechů přes navíjení až po konečnou montáž. Pan ředitel naše žáky vysoce vyzdvihl za jejich znalosti a pozornost. Druhý den žáci navštívili železniční muzeum Výtopnu Jaroměř. Pan Pavel Černý je provedl expozicí starých trakčních vozidel a vysvětlil spoustu věcí, např. jak se řídí parní či motorová lokomotiva nebo jakými způsoby se dříve zabezpečovaly trati. Přejme si, aby pandemie skončila a podobných akcí bylo možno uskutečnit více.

Ing. Pavel Kobrle

Dne 16.09.2021, Jaroslav Mareš


Adaptační kurz Naučme se toleranci RES STŘ


Jednou z dobrých tradic naší školy je několik let pořádaný adaptační kurz „NAUČME SE TOLERANCI“, kterým žáci prvních ročníků zahajují školní rok. Od prvního do osmého  září vyjelo téměř 300 žáků obou středisek naším školy  vždy na tři dny do střediska Elite ve Starých Splavech.

Pedagogové školy ve spolupráci s Policií ČR připravili pestrý program. Žáci prošli lanovým centrem, dovednostními a týmovými aktivitami včetně výletu po  Máchově kraji. Pracovníci Policie ČR si připravili zajímavé ukázky zbraní, zásahových technik, první pomoci a právního povědomí občana. Děkujeme zejména Unii rodičů, z. s., O.P.S Techniku budoucnosti pomoc při finančním zajištění akce. Velké poděkování patří i všem učitelům, kteří kurz připravili a zabezpečili. Podle názorů žáků se kurz vydařil, ale  byl bohužel krátký.

Dne 10.09.2021, Jaroslav Mareš


ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 RES STŘ

Vážení zákonní zástupci a žáci školy,

Na základě řady dotazů si Vám dovoluji upřesnit hygienické podmínky, které budou zahájení školního roku 1. září provázet:

Povinnost všech žáků, zaměstnanců a třetích osob si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor typu FFP2).

Zakrytí dýchacích cest platí i ve třídách do provedení prvního testování. Škola použije k testování státem dodané antigenní testy zn. GENRUI.

Testování se nevztahuje na žáky, kteří:

•             mají řádně dokončené očkování (14 dnů po plně ukončeném očkování),

•             nebo prodělali nemoc covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19, doložením lékařského potvrzení o prodělaném onemocnění).

•             nebo doloží negativní test z oficiálního odběrového místa: PCR ne starší 7 dnů

•             nebo doloží negativní AG test z oficiálního odběrového místa: ne starší 72 hodin

•             Uvedené výjimky je nutné řádně doložit.

•             V případě pozitivního testu žáka není povolena jeho přítomnost ve vzdělávání.
O případném pozitivním výsledku testu budou zákonní zástupci nezletilých žáků neprodleně informováni a bude společně dohodnut další postup.

Po celou dobu zahájení Vás budou pracovníci školy informovat a pomáhat tak, abychom společně start do nového školního roku zvládli.

Zároveň Vás informujeme, že další testování bude, podle Usnesení Vlády ČR z 16. 8. 2021 realizováno ve dnech 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021.

Pro informaci zveřejňujeme dokumenty, podle kterých škola při zajištění provozu postupuje.

Dne 28.08.2021, Jaroslav Mareš


PRÁZDNINY 2021 RES STŘ

Vážení žáci, vážení kolegové,

přejeme vám hezké prázdniny, pohodové dny, absolventům šťastné vykročení do života.

Po prázdninách se na vás zase budeme těšit.


Během prázdnin budeme dávat do odkazu "Zaměstnání " nabídky firem, pokud máte zájem kontaktujte přímo osoby uvedené v nabídce.

Obdobné to bude s nabídkami vysokých škol.


Vedení školyDne 29.06.2021, Jaroslav Mareš