Dálkové studium

Informační schůzka pro žáky dálkového studia oboru Elektrikář-silnoproud pro školní rok 2022/2023 se koná v pondělí 29. 8. 2022 v budově školy střediska Stříbrníky (Výstupní 2) od 15:00 v 1. patře v přednáškovém sále.

Spolupráce POLICIE ČR a školy RES

V rámci dlouholeté spolupráce absolvovali žáci posledních ročníků tematickou besedu s krajskou mluvčí Policie ČR Veronikou Hyšplerovou a jejími kolegy. Po seznámení s jednotlivými složkami Policie ČR a jejich činnostech se žáci dozvěděli o možnosti dalšího uplatnění v řadách policie. Na závěr besedy proběhla diskuze s několika případnými zájemci.

Dne 05.04.2022, Jaroslav Mareš


MONDI – DŮLEŽITÝ PARTNER ŠKOLY RES STŘ

Naše škola má velmi dobrou spolupráci s firmami v řadě oblastí.  

Po dvou letech covidu se podařilo uskutečnit návštěvu vedení školy ve firmě MONDI ŠTĚTÍ.

Pracovníci vedení firmy nás seznámili s provozy a rozšířili nám obzory o moderní technologie výroby papíru. Automatizace provozu vyžaduje odborníky a to je velká šance pro naše absolventy. Ve firmě je jich dosud zaměstnáno více než 15, našli zde  velmi dobré uplatnění a stali se platnými členy MONDi týmu.

Na závěr návštěvy jsme dohodli další směry rozvoje vzájemné spolupráce a podpory.

Děkujeme vedení firmy za vstřícnost a podporu vzdělávání žáků školy.

Dne 02.04.2022, Jaroslav Mareš


9. ročník krajské soutěže v AutoCADu a INVENTORu RES

Ve středu 30. března 2022 se na Střední průmyslové škole, Resslova 5, Ústí nad Labem konal již 9. ročník krajské soutěže ve 2D kreslení (AutoCAD) a 3D modelování (INVENTOR). Soutěže se zúčastnila družstva žáků a jejich pedagogických doprovodů z průmyslových škol Ústeckého kraje, které mají ve svém portfoliu studijní obor 23-41-M/01 Strojírenství: HŠ, OA a SPŠ Teplice, SPŠ a SOŠ Most a domácí pořadatel soutěže SPŠ Ústí nad Labem.

Slavnostního zahájení soutěže se kromě vedení SPŠ Ústí nad Labem a zástupců jednotlivých škol zúčastnili také zástupci sponzorů této soutěže. Velké poděkování za komplexní organizaci soutěže patří kolegům Ing. Martinu Kynclovi,  Ing. Blance Urbánkové a Ing. Mgr. Haně Hejdukové MBA, dále našim sponzorům a partnerům, kteří věnovali do soutěže velmi hodnotné ceny a pomohli tím zabezpečit celou soutěž.

Všichni soutěžící prokázali dobré znalosti v obou kategoriích a všem zúčastněným děkujeme za účast v soutěži, gratulujeme těm, kteří se umístili na předních místech,  a přejeme další úspěchy ve studiu na jejich školách. Tato soutěž je velmi dobrým krokem a příspěvkem k rozvoji technického vzdělávání v Ústeckém kraji.

Jaroslav Mareš, ředitel školy

Dne 31.03.2022, Jaroslav Mareš


Žáci školy si vyzkoušeli techniku ČEZ RES STŘ

Skupina ČEZ je jeden z hlavních partnerů školy a spolupráce s ní si velmi vážíme.

Dne 22. března naši školu navštívil tým pracovníků této firmy.
Pracovníci ČEZ v úvodu seznámili žáky posledních ročníků obou středisek školy se širokou škálou činností firmy a možností uplatnění absolventů.
Poté s žáky školy, kteří projevili zájem, diskutovali o jejich případné budoucnosti v oboru.
Po teoretické části se žáci odebrali do venkovních prostor školy, kde pracovníci ČEZ připravili praktické ukázky své techniky.
Zaměstnanci a žáci školy měli možnost si techniku prakticky vyzkoušet.
Děkujeme firmě ČEZ za podporu školy a těšíme se na prohloubení naší spolupráce.

Dne 23.03.2022, Jaroslav Mareš


Lyžařský kurz 2022 -Pec pod Sněžkou RES STŘ


Minulý týden proběhl po delší době první lyžařský kurz naší školy pro druhé ročníky, který žáci absolvovali jako náhradu za 1. ročník.  Všichni účastníci ho zvládli. Ti, co neuměli  lyžovat se naučili a ti, co přijeli s určitými dovednostmi, se v nich zdokonalili. V letošním školním roce organizujeme celkem tří lyžařské kurzy pro téměř 200  žáků obou středisek.  I přes ne příliš ideální epidemiologickou situaci pokračujeme  v nastavené tradici školy. Nezapomínáme na rozvoj žáků ve všech oblastech školních i mimoškolních aktivit. Naše škola je velmi úspěšná mimo odborné činnosti i  v  pořádání zimních a letních sportovních kurzů.  Další kurzy pro žáky 1. ročníků střediska Stříbrníky a  kurz pro žáky 1. ročníku Resslovky bude v Peci pod Sněžkou v měsíci březnu.


Dne 01.02.2022, Jaroslav Mareš


Testování v roce 2022 RES STŘ

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 12. 2021 bude v pondělí 3. 1. 2022 umožněna žákům a zaměstnancům osobní přítomnost ve škole pouze za předpokladu, že žák nebo zaměstnanec ihned po příchodu do školy podstoupí rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování, jehož výsledek bude negativní.

  • Povinnost se testovat tedy platí nově i pro očkované žáky a zaměstnance (včetně těch, kteří již mají 3. dávku) i pro žáky a zaměstnance, kteří jsou po nemoci a neuplynulo 180 dnů.
  • Povinnost podstoupit test se nevztahuje na žáky a zaměstnance, který absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.
  • V období od 3. ledna do 16. ledna 2022 se ve školách screeningové testování provádí 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.
  • Od 17. ledna probíhá screeningové testování pouze 1x za týden, a to každé pondělí.

Důležitá informace samotnému testování:

Je důležité (!!!!!), aby žáci i pracovníci školy při vstupu do školy měli po celou dobu zakryty dýchací cesty (ústa i nos) respirátorem (FFP2 nebo KN95), ten odložili pouze na nutnou dobu pro provedení samoodběru, a do výsledku testu jej měli opět nasazený. V případě negativního testu mohou při vzdělávání v učebně respirátor odložit.

V případě pozitivního testu ho neodkládají, neprodleně jsou odesláni vyučujícím do sekretariátu školy k dalším informacím a úkonům. Tímto postupem v případě pozitivity žáka nedojde ke karanténě ostatních žáků ve třídě a vyučujícího, který dohlíží nad testováním.

Odkaz na příslušný pokyn MŠMT.

Vedení školy

Dne 02.01.2022, Jaroslav Mareš