RODIČE A ŽÁCI RES STŘ

Vážení žáci, vážení rodiče,

děkujeme Vám za vyplnění dotazníků a zpětnou vazbu pro vedení školy. Vážíme si vašich názorů a děkujeme za podněty v této nelehké době.

Dovoluji si Vám podat informaci o provozních podmínkách školy nejméně  do 20. 11. 2020.

Z důvodu opatření Vlády a ministerstev i dále bude probíhat distanční forma vzdělávání, vše záleží na odvolání opatření.

Děkujeme všem žákům a rodičům za podporu a účast na této formě. 

V případě jakýchkoliv problémů a nejasností se obracejte na třídní učitele, nebo na učitele jednotlivých předmětů. 

Pokud potřebujete něco administrativního vyřešit, využijte prosím možnosti elektronické komunikace na kontakty školy, nebo PO-ÚT sekretariát školy. Školní stravování je v uvedené době zrušeno.

Vážení rodiče,

plánované třídní schůzkve dnech 18.11. 2020  (středisko Resslova) a 19.11.2020 (středisko Stříbrníky) od 16:30 hodin proběhnou dálkovou formou (online).
Od třídních učitelů obdržíte do emailů pozvánky do aplikace TEAMS na setkání s třídními učiteli. Po skončení jednání s třídními učiteli budete mít možnost se spojit i s vyučujícími jednotlivých předmětů.

V případech, že Vláda ČR přijme další mimořádná opatření  pro provoz škol, budeme Vás o dalším postupu neprodleně informovat.

Děkuji za Váš dosavadní přístup k průběhu vzdělávání distančním způsobem.

Přeji hezké dny.

Jaroslav Mareš, ředitel školy

Dne 24.10.2020, Jaroslav Mareš


VÍTĚZSTVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI RES STŘ

Králem distribuční maturity se stal Aleš Moravec z Ústí nad Labem

Distribuční maturitu, která tentokráte proběhla za zcela jiných podmínek než ty v předchozích letech, má za sebou dvacet žáků z partnerských středních škol Skupiny ČEZ, kteří se sjeli do Kladna na třídenním poznávání všeho, co nějak souvisí s distribucí vyrobené energie.

Teoretická část včetně závěrečného „maturitního“ testu probíhala tradičně v prostorách kladenského Technického konzultačního místa ČEZ Distribuce. Praktická část se konala v transformovně Dříň, kde se seznámili s termovizní diagnostikou, pohotovostním kabelovým měřícím vozem, vyhledáváním podzemního vedení kabelů a vytyčování poruch. Samozřejmostí byly roušky, brýle a desinfekce na ruce.

Spojení přednášek odborníků a dlouholetých praktiků z ČEZ Distribuce s exkurzí do transformovny a ukázkami prací pod napětím či vytyčování sítí v ulicích Kladna, oslovilo jako vždy všechny účastníky distribuční maturity. Všichni tak už mají konkrétní představu o tom, co obnáší práce v jednotlivých úsecích distribuce energie, jak se vůbec vyrábí a co je to energetický mix. Nabyté znalosti jim pak pomohly i zvládnout odpovědi na otázky v závěrečném testu. Dozvěděli se například zajímavosti z provozování sítí vysokého a velmi vysokého napětí, něco o diagnostice, měření a dispečerském řízení distribuční soustavy a podobně.

Letošním králem Distribuční maturity v Kladně se stal Aleš Moravec ze SPŠ Resslova Ústí nad Labem, druhý skončil Daniel Rejman ze stejné školy a třetí Vít Klimeš z VOŠ a SPŠE Plzeň.

Dne 01.10.2020, Jaroslav Mareš


Oznámení - pátek 25. 9. 2020 RES STŘ

V reakci na doporučení nového ministra zdravotnictví, aby ředitelé škol vyhlásili na pátek ŘV, sděluji žákům školy, že ředitelské volno na pátek 25. září 2020 vyhlášeno nebude. Důvody, které mě k rozhodnutí vedou:

Škola je (na rozdíl od jiných - sportovní kluby, volnočasové aktivity, nákupní centra, apod.) schopna zajistit preventivní opatření. U žáků, kteří mají podezření na možnou nákazu, je pravděpodobnost především z těchto aktivit.

Zameškaných dnů od března 2020 bylo hodně a je v zájmu žáků a učitelů využít každou možnou hodinu výuky.

Mgr. Jaroslav Mareš, ředitel školy

Dne 23.09.2020, Jaroslav Mareš


Adaptační kurz Naučme se toleranci RES STŘ

Jednou z dobrých tradic naší školy je několik let pořádaný adaptační kurz „NAUČME SE TOLERANCI“, kterým žáci prvních ročníků zahajují školní rok. První zářijový týden vyjelo téměř 300 žáků obou středisek vždy na tři dny do střediska Elite ve Starých Splavech.

Pedagogové školy ve spolupráci s Policií ČR připravili pestrý program. Žáci prošli lanovým centrem, dovednostními a týmovými aktivitami včetně výletu lodí. Pracovníci Policie ČR si připravili zajímavé ukázky zbraní, zásahových technik, první pomoci a právního povědomí občana. Děkujeme zejména Unii rodičů, z. s., o.p.s Techniku budoucnosti a našemu zřizovateli za finanční zajištění akce. Velké poděkování patří i všem učitelům, kteří kurz připravili a zabezpečili. Podle názorů žáků se kurz vydařil a byl bohužel krátký.


Dne 20.09.2020, Jaroslav Mareš


Zahájení školního roku 2020/2021 RES STŘ

Vážení žáci, rodiče, zákonní zástupci,

Zahájení školního roku proběhne bohužel  za zvýšených  hygienických opatření.  Zdraví  žáků a pracovníků škol je na prvním místě. Děkujeme vám za součinnost a spolupráci při zajištění vzdělávání našich  žáků.

Všichni žáci zahájí školní rok 1. 9. 2020 ve svých kmenových učebnách.

První ročníky absolvují v dalších dnech  jak jste byli informováni na schůzkách v červnu školní rok adaptační kurz - středisko Stříbrníky ve dnech 2. - 4. 9., středisko Resslova 7. - 9. 9.  2020.

Ostatní ročníky mají běžnou  formu prezenční výuky. Vše bude probíhat podle doporučení a informací od ministerstva školství a zdravotnictví.

Žádáme vás o shovívavost a pochopení situace. Zároveň vás žádám o zajištění roušek. Podrobnější informace k adaptačním kurzům jednotlivých středisek obdrží žáci  nejpozději den před odjezdem.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

Jaroslav Mareš, ředitel školy

Dne 20.08.2020, Jaroslav Mareš


ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 RES STŘ

Vážení žáci, vážení rodiče

Probíhají hlavní prázdniny. Těm žákům, kteří úspěšně ukončili svá studia v červnu přeji vše nejlepší do dalšího pracovního, osobního nebo studijního života. Těm, co to musí zkusit ještě jednou na podzim držím palce - termíny jsou v Aktualitách a žáci obdrželi informaci na konci školního roku

No a žákům, kteří postupují z nižších ročníků do vyšších přeji spokojené prázdniny a těšíme se na vás při zahájení dalšího školního roku  2020-2021.

Jaroslav Mareš

Dne 03.08.2020, Jaroslav Mareš