Dálkové studium

Informační schůzka pro dálkové studium (obor Elektrikář-silnoproud) se koná dne 31.8.2020 od 16:00 v přednáškovém sále střediska Stříbrníky - Výstupní 2.

Další informace můžete zjistit na e-mailu dalkovestudium@spsul.cz.

Spolupráce SPŠ s Jižní Koreou RES STŘ

Rýsuje se možnost další zahraniční spolupráce pro naši školu mimo Evropskou unii – Jižní Korea

Návštěva korejské delegace

Dne 4. 11. 2019 přijalo vedení školy zástupce korejských středních škol v čele s panem Jong-Soo Kimem, generálním ředitelem centra pro zahraniční styky Korejské republiky – Jižní Korea. Vedení školy s kolegy v přátelské diskuzi za přítomnosti korejského tlumočníka, který hovořil velmi dobře česky, probralo vzdělávací systémy obou států. Hlavním tématem bylo navázaní přátelských vztahů mezi korejskou střední školou Bussines High School z města Gyeongjn a naší SPŠ. Zároveň jsme diskutovali o možnostech spolupráce s UJEP a některými výrobními závody a podniky, např. Chart Ferox a dalšími.

Dohodli jsme se na osobní návštěvě delegace učitelů a studentů. Dne 6.11.2019 navštívila naší školu delegace korejských učitelů a studentů s ředitelem této školy panem Lee Sang – Myoung.

Korejští hosté si prohlédli obě dvě střediska školy jak pro teoretické, tak i pro praktické vyučování. Na škole se jim velice líbilo a nejspíše se nejednalo o poslední společnou akci. Hlavním zájmem našich korejských přátel je navázaní úzkých styků se školou a podmínky pro další rozvoj spolupráce v Ústeckém kraji.

Dne 08.11.2019, Jaroslav Mareš


Vícedenní exkurze tříd A3, A4 do jižních Čech RES

Mezi 22. a 24. říjnem 2019 proběhl vícedenní výlet tříd A4 a A3. Na akci přispěl Ústecký kraj z projektu I-KAP, společnost o. p. s. Technik budoucnosti a také člen školské rady pan Ing. Michal Arnold.

Výlet začal v úterý ráno. První zastávkou byl Písek s historickou Křižíkovou vodní elektrárnou na řece Otavě. Odpoledne byla na programu návštěva informačního centra Jaderné elektrárny Temelín. Žáci si vyslechli povídání, shlédli 2D i 3D filmy a vyzkoušeli kvízy a řízení reaktoru. Ubytování bylo zajištěno na Hluboké ve Sportcentru Dvořák ve vytápěných chatkách i s jídlem, a tudíž byli všichni spokojeni.

Ve středu bylo třeba trochu improvizovat. Dopoledne navštívila výprava atraktivní zoologickou zahradu a lovecký zámeček Ohrada, odpoledne zámek Hlubokou s privátní prohlídkou. Pak už se jelo do Českého Krumlova.

Čtvrtek byl dnem návratu. Výprava zajela k Sudoměři prohlédnout si bojiště bitvy v roce 1420 a pomník bratra Žižky, který zde zvítězil nad pětinásobnou přesilou. Druhá zastávka v Písku byla kvůli obědu. Program byl završen exkurzí do elektrárny a hráze Orlík. Toto vodní dílo na vltavské kaskádě nás ohromilo svou mohutností. Ani v chodbách hráze nikdo nezabloudil a v dobrém čase jsme dorazili domů.

Ing. Pavel Kobrle

Dne 06.11.2019, Pavel Novák


Výuka ve středu 6.11.2019 RES STŘ

Výuka tento den probíhá dle aktuálního rozvrhu hodin.

Dne 05.11.2019, Martin Tůma


Republikové finále soutěže v přespolním běhu 2019 RES

Naši žáci ve složení Pavel Vítek (S3A), Tomáš Reichl (S2A), Pavel Králík (S2B), Zdeněk Langmaier (D4), Petr Kadraba (S2A) a Jan Gabriel (S3A), se dne 17. října 2019 zúčastnili republikového finále v přespolním běhu, kam se kvalifikovali po vítězství v okresním a následně i krajském finále.

Republikové finále se uskutečnilo v areálu Stříbrného rybníka v Malšově Lhotě u Hradce Králové a zúčastnilo se ho 14 nejlepších družstev z celé republiky. Žáci SPŠ Resslova si v této konkurenci doběhli pro krásné šesté místo. Našim žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Václav Šonka

Dne 25.10.2019, Pavel Novák


Velký úspěch našich žáků v celostátním kole RES STŘ
Žáci třetího a čtvrtého ročníku oboru Logistické a finanční služby se ve dne 15.-16.10.2019 zúčastnili celorepublikové soutěže Logistik Junior pořádané Střední školou logistickou v Dalovicích. První den plnili úkoly z logistiky, spedice, finanční gramotnosti a logické úlohy. Na závěr prvního soutěžního dne dostali zadání pro vypracování prezentace - prosperující výrobní firma žádá 1 mil. Kč na novou výrobu ekologických přepravek. Za úkol bylo zpracovat přínos nové výroby, benefity, zohlednění konkurence, zajištění odbytu, výpočet zisku a bodu zvratu. Prezentace probíhaly druhý den v českém i anglickém jazyce.

4 nejlepší týmy se probojovaly do hry Riskuj, kde byly otázky z oblasti logistika, zeměpis, doprava, novinky, kontajnery. Tym složený ze žáků čtvrtého ročníku postupoval z prvního místa. Nakonec obsadili krásné 3. místo. Tým složený ze žáků třetího ročníku si v soutěži vedl také velmi dobře.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za vynikající přístup po oba náročné dny a za skvělou reprezentaci školy.


Dne 17.10.2019, Jaroslav Mareš


Adaptační kurz prvních ročníků 2019 RES STŘ

Jednou z dobrých tradic naší školy je několik let pořádaný adaptační kurz „NAUČME SE TOLERANCI“, kterým žáci prvních ročníků zahajují školní rok. První zářijový týden vyjelo téměř 300 žáků obou středisek vždy na tři dny do střediska Elite ve Starých Splavech.

Pedagogové školy ve spolupráci s Policií ČR připravili pestrý program. Žáci prošli lanovým centrem, dovednostními a týmovými aktivitami včetně výletu lodí. Pracovníci Policie ČR si připravili zajímavé ukázky zbraní, zásahových technik, první pomoci a právního povědomí občana. Děkujeme zejména Unii rodičů, z. s., o.p.s Techniku budoucnosti a našemu zřizovateli za finanční zajištění akce. Velké poděkování patří i všem učitelům, kteří kurz připravili a zabezpečili. Podle názorů žáků se kurz vydařil a byl bohužel krátký.

Dne 10.09.2019, Jaroslav Mareš