Vážení uchazeči o studium,

děkujeme vám všem za hojnou účast na prvním dni otevřených dveří. Bohužel budou další termíny DOD kvůli aktuálně zhoršené epidemické situaci realizovány distanční formou (přes aplikaci Microsoft Teams). Termíny a odkazy na připojení naleznete níže.

Ukázkové dny ve středisku Resslova proběhnou standardním způsobem (skupiny velikostí odpovídají aktuálním opatřením).

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Středisko Resslova – 4. 12. 2021, Středisko Stříbrníky – 11. 12. 2021

1) Setkání s vedením školy

Bude realizováno v uvedených časech (vždy se stejným obsahem) - 9:00, 10:00, 11:00 hodin.
Obsahem této části programu je představení školy a obecné dotazy. Odkaz na připojení k online schůzce ZDE.

2) Setkání se zástupci jednotlivých oborů

Bude realizováno v uvedených časech (vždy se stejným obsahem) - 9:30, 10:30, 11:30 hodin.
Obsahem této části je podrobnější seznámení s maturitními či učebními obory, dle vašeho výběru.

Středisko Resslova – 4. 12. 2021:

  • Strojírenství a Dopravní prostředky - odkaz na připojení k online schůzce ZDE
  • Elektrotechnika - odkaz na připojení k online schůzce ZDE

Středisko Stříbrníky – 11. 12. 2021:

  • Informační technologie - odkaz na připojení k online schůzce ZDE
  • Logistické a finanční služby a Manipulant poštovního provozu a přepravy - odkaz na připojení k online schůzce ZDE
  • Mechanik elektrotechnik, Elektrikář - silnoproud a Elektromechanik pro zařízení a přístroje - odkaz na připojení k online schůzce ZDE

Oznámení - pátek 25. 9. 2020 RES STŘ

V reakci na doporučení nového ministra zdravotnictví, aby ředitelé škol vyhlásili na pátek ŘV, sděluji žákům školy, že ředitelské volno na pátek 25. září 2020 vyhlášeno nebude. Důvody, které mě k rozhodnutí vedou:

Škola je (na rozdíl od jiných - sportovní kluby, volnočasové aktivity, nákupní centra, apod.) schopna zajistit preventivní opatření. U žáků, kteří mají podezření na možnou nákazu, je pravděpodobnost především z těchto aktivit.

Zameškaných dnů od března 2020 bylo hodně a je v zájmu žáků a učitelů využít každou možnou hodinu výuky.

Mgr. Jaroslav Mareš, ředitel školy

Dne 23.09.2020, Jaroslav Mareš


Adaptační kurz Naučme se toleranci RES STŘ

Jednou z dobrých tradic naší školy je několik let pořádaný adaptační kurz „NAUČME SE TOLERANCI“, kterým žáci prvních ročníků zahajují školní rok. První zářijový týden vyjelo téměř 300 žáků obou středisek vždy na tři dny do střediska Elite ve Starých Splavech.

Pedagogové školy ve spolupráci s Policií ČR připravili pestrý program. Žáci prošli lanovým centrem, dovednostními a týmovými aktivitami včetně výletu lodí. Pracovníci Policie ČR si připravili zajímavé ukázky zbraní, zásahových technik, první pomoci a právního povědomí občana. Děkujeme zejména Unii rodičů, z. s., o.p.s Techniku budoucnosti a našemu zřizovateli za finanční zajištění akce. Velké poděkování patří i všem učitelům, kteří kurz připravili a zabezpečili. Podle názorů žáků se kurz vydařil a byl bohužel krátký.


Dne 20.09.2020, Jaroslav Mareš


Zahájení školního roku 2020/2021 RES STŘ

Vážení žáci, rodiče, zákonní zástupci,

Zahájení školního roku proběhne bohužel  za zvýšených  hygienických opatření.  Zdraví  žáků a pracovníků škol je na prvním místě. Děkujeme vám za součinnost a spolupráci při zajištění vzdělávání našich  žáků.

Všichni žáci zahájí školní rok 1. 9. 2020 ve svých kmenových učebnách.

První ročníky absolvují v dalších dnech  jak jste byli informováni na schůzkách v červnu školní rok adaptační kurz - středisko Stříbrníky ve dnech 2. - 4. 9., středisko Resslova 7. - 9. 9.  2020.

Ostatní ročníky mají běžnou  formu prezenční výuky. Vše bude probíhat podle doporučení a informací od ministerstva školství a zdravotnictví.

Žádáme vás o shovívavost a pochopení situace. Zároveň vás žádám o zajištění roušek. Podrobnější informace k adaptačním kurzům jednotlivých středisek obdrží žáci  nejpozději den před odjezdem.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

Jaroslav Mareš, ředitel školy

Dne 20.08.2020, Jaroslav Mareš


ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 RES STŘ

Vážení žáci, vážení rodiče

Probíhají hlavní prázdniny. Těm žákům, kteří úspěšně ukončili svá studia v červnu přeji vše nejlepší do dalšího pracovního, osobního nebo studijního života. Těm, co to musí zkusit ještě jednou na podzim držím palce - termíny jsou v Aktualitách a žáci obdrželi informaci na konci školního roku

No a žákům, kteří postupují z nižších ročníků do vyšších přeji spokojené prázdniny a těšíme se na vás při zahájení dalšího školního roku  2020-2021.

Jaroslav Mareš

Dne 03.08.2020, Jaroslav Mareš


Okresní kolo Soutěže v programování STŘ

V březnu tradičně pořádáme, ve spolupráci s DDM, okresní kolo Soutěže v programování.

Stejně tomu tak bylo i 4. března, kdy se na středisku Stříbrníky sešlo 14 účastníků výše jmenované soutěže. Soutěží se ve třech kategoriích a to programovací jazyky žáci (určeno pro ZŠ), programovací jazyky mládež a programování webu (obě kategorie určené pro SŠ). Během čtyř hodin vypracovávají algoritmicky rozličné úlohy.

Letos se řešil program na zpracování dat z matriky, vykreslování obrazců v GUI, skloňování slov v českém jazyce, tvorba webu pro autosalon a další. Mladí programátoři si s většinou úloh dokázali poradit a všem patří poděkování za účast. Nejlepší dva v každé kategorii postupují na krajské kolo, které se uskuteční 23. dubna rovněž na naší škole.

Výsledky:

Kategorie programovací jazyky mládež: 1. místo Matěj Lajtkep (4ITA), 2. Matěj Verner (3ITB), 3.  Jakub Kopecký (3ITA)

Webové aplikace: 1. místo Daniel Seiner (2ITA), 2. Petr Parachin (3ITA), 3. Vít Zlámal (3ITA)

Programování žáci: 1. místo Martin Smetana (ZŠ Stříbrníky)

Mgr. Kamil Balín

Dne 06.03.2020, Aleš Kučera


Oblastní kolo soutěže AutoCAD - Inventor RES

Ve středu 19. února proběhlo na naší škole oblastní kolo soutěže v kreslení na PC - ve 2D v AutoCADu, ve 3D v Inventoru. Výsledky najdete v přiloženém souboru.

Vítězům soutěže blahopřejeme a těšíme se na účast těchto žáků v celostátním kole soutěže Autodesk Academia Design 2020, kterou naše škola pořádá letos 2. - 3. dubna.

Dne 21.02.2020, Pavel Novák