Přijímací řízení - učební obory a dálkové studium

V sekci našeho webu Pro uchazeče / Přijímací řízení byly zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení do učebních oborů a do dálkového studia.

Přijímací řízení, maturitní a závěrečné zkoušky

Aktuální informace k další organizaci přijímacího řízení, maturit a závěrečných zkoušek naleznete v těchto sekcích našeho webu:

NAG (NETWORKING ACADEMY GAMES) 2019 STŘ

Měsíc březen je obecně označován jako měsíc knihy. Pro školy zapojené v programu Cisco Networking Academy je také měsíc březen měsícem soutěžním.


Soutěžíme ve dvou kategoriích:

  • HS3 (kategorie soutěže pro tříčlenná družstva žáků a studentů středních i vysokých škol zapojených do programu Cisco Networking Academy v dovednostech v oblasti počítačových sítí)
  • IoT (kategorie soutěže pro tříčlenná družstva řáků a studentů středních i vysokých škol nejen se zaměřením na počítačové sítě, ale i obecněji na základy elektroniky a operační systém Linux)

Je téměř tradicí, že soutěžíme v Hradci Králové, SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. , národní kolo HS3 21.3.2019 a on-site kolo IoT 22.3. 2019.

V letošním roce nás reprezentovali žáci 3. ročníků IT 

  • Milan Jaukl, Martin Žilka a Ondra Lohnický (3ITA) - kategorie HS3
  • Pavel Schiller, Matěj Lajtkep a Xuan Anh Duong (3ITB) - kategorie IoT

Oba týmy se probojovaly do TOP20, kde v kategorii HS3 se tým umístil na děleném 8. místě a v kategorii IoT se tým umístil na 16. místě.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dne 24.03.2019, Zdeněk Vazač


7. ročník krajské soutěže v AutoCADu a INVENTORu RES


Ve středu 6. března 2019 se na Střední průmyslové škole, Resslova 5, Ústí nad Labem konal již 7. ročník krajské soutěže ve 2D kreslení (AutoCAD) a 3D modelování (INVENTOR).

Soutěže se zúčastnila družstva žáků a jejich pedagogických doprovodů ze šesti průmyslových škol Ústeckého kraje, které mají ve svém portfoliu studijní obor 23-41-M/01 Strojírenství: VOŠ a SPŠ Varnsdorf, SPŠ TOS Varnsdorf, SPŠ a VOŠ Chomutov, HŠ, OA a SPŠ Teplice, SPŠ a SOŠ Most a domácí pořadatel soutěže SPŠ Ústí nad Labem.

Slavnostního zahájení soutěže se kromě vedení SPŠ Ústí nad Labem a zástupců jednotlivých škol zúčastnili také zástupci sponzorů této soutěže.

Velké poděkování za komplexní organizaci soutěže patří kolegům Ing. Martinu Kynclovi a Ing. Blance Urbánkové, dále našim sponzorům a partnerům, kteří věnovali do soutěže velmi hodnotné ceny a pomohli tím zabezpečit celou soutěž.

Všichni soutěžící prokázali dobré znalosti v obou kategoriích a výsledkové listiny je možné si prohlédnout v přiloženém souboru.

Všem zúčastněným děkujeme za účast v soutěži, gratulujeme těm, kteří se umístili na předních místech, a přejeme další úspěchy ve studiu na jejich školách. Tato soutěž je velmi dobrým krokem a příspěvkem k rozvoji technického vzdělávání v Ústeckém kraji.

Ing. Vlastimil Sekal, statutární zástupce ředitele

Dne 09.03.2019, Pavel Novák


Okresní kolo Soutěže v programování STŘ

Obhájené vítězství v kategorii Tvorba webu

Stává se již tradicí, že naše škola pořádá společně s DDM Ústí nad Labem okresní kolo Soutěže v programování. Soutěží se v kategoriích programování webových aplikací, programování desktopových aplikací-mládež a programování desktopových aplikací-žáci (určeno pro ZŠ).


Vítězství z minulého roku v kategorii tvorba webových aplikací obhájil náš student Jakub Kubát (4ITA). Kategorie je zaměřena především na front-endové technologie jako HTML, CSS a JavaScript. Kategorii programování desktopových aplikací vyhrál Petr Zahradník (Gymnázium Jateční). Tato kategorie přináší úlohy vyžadující nalezení algoritmů pro řešení různorodých problémů, použitý jazyk je libovolný. Kategorii základních škol vyhrála Anna Tomanová (ZŠ Libouchec). Vítěze a druhé v pořadí z každé kategorie čeká 25. dubna krajské kolo, které organizuje opět naše škola. Přejeme všem a především našim žákům, úspěch v krajském kole.Stupně vítězů:

Tvorba webu: 1. Kubát (SPŠ UL), 2. Plechatý (SPŠ UL), 3. Moc (Gymn. Jateční)

Programování desktopových aplikací: 1. Zahradník (Gymn. Šmejkala), 2. Mahnert, 3. Helis (oba SPŠ UL)

Programování žáci: 1. Tomanová, 2. Bílá, 3. Kocek (všichni ZŠ Libouchec)Mgr. Kamil Balín

Dne 07.03.2019, Aleš Kučera


První zkušební závod v projektu H2AC4schools RES

V sobotu 09. 02. 2019 se ve sportovní hale v Maroldově ulici v Děčíně konal první zkušební závod (spíše seznámení) v rámci výše uvedeného projektu, kterého se zúčastnilo všech 20 týmů z českých a saských středních škol (kromě naší SPŠ zde byly střední školy z Děčína, České Lípy, Sokolova, Liberce, Teplic, Ostrova nad Ohří, saská strana byla zastoupena městy Oberwiesenthal, Penig, Hartha, Freiberg a Waldenburg).

Jedná se o závody PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem. Společným cílem tohoto příhraničního projektu je přiblížit žákům středních škol technologie obnovitelných druhů energie při pohonu silničních motorových vozidel. Získané znalosti potom týmy aplikují při sestavování dálkově ovládaných závodních automobilů, které jsou poháněny vodíkovými palivovými články. Každý tým obdržel stavebnice dvou automobilů, přičemž se u jednoho hodnotí jeho rychlost a u druhého výdrž při jízdě na čas.

Tým naší SPŠ tvoří A. Lepeška, J. Malý, R. Seman, J. Seidl (všichni S2B), P. Grüner (S3B), A. Ženíšek, L. Kůtka, F. Hartl (všichni D2) a L. Chovanec (D3). Vedením tohoto projektu na naší škole byli pověřeni Ing. F. Svoboda a pan M. Baran. Náš tým by měl absolvovat minimálně 3 závody, v nichž se změří kvalita sestrojených závodních automobilů. Dalším velmi důležitým faktorem tohoto projektu je navázání úzké spolupráce se saskými středními školami. Tým naší školy má jako partnera přiřazeno družstvo gymnázia z městečka Penig.

Projekt je zastřešen 3 vysokými školami Technische Universität Chemnitz, Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického Praha a Vysoká škola chemicko-technologická Praha.

Ing. Vlastimil Sekal, statutární zástupce ředitele

Dne 13.02.2019, Pavel Novák


Krajský přebor v šachu školních družstev STŘ

Ve středu 30. ledna proběhlo ve Štětí krajské kolo školních družstev v šachu. Jedná se o postupovou soutěž, které se účastní nejlepší týmy z každého okresu. Naše družstvo ve složení Mrišová, Mašek, Polák, Rojt, Sysel obsadilo pěkné 3. místo, když mělo stejný počet jako druhý tým (rozhodlo pomocné hodnocení). Celkové pořadí: 1. Gymnázium Jateční (23b), 2. Gymnázium Most (19,5b), 3. SPŠ Resslova (19,5b), 4. Gymnázium Litoměřice (17,5b), 5. Gymnázium Teplice (15,5b) atd.

Mgr. Kamil Balín

Dne 04.02.2019, Aleš Kučera


Den D „Internet of Things“ v IBM STŘ

Mise IBM splněna na 100%

Naši žáci v minulém týdnu navštívili „Silicon Valley“ na pražském Chodově, konkrétně centrálu IBM. Zúčastnili se projektového dne, v kterém prezentovali 3 projekty z oblasti IoT (Internet of Things). Renomovaná porota složená z IBM specialistů hodnotila prezentace 16 týmů z celé ČR. Všechny naše projekty prošly před přísnou porotou do finále a vytvořené prototypy z oblasti IoT budou prezentovány na světovém veletrhu Maker Faire (červen Praha). Úspěch je to veliký, protože prošla pouze polovina projektů a my jsme jediná škola, které byly schváleny všechny. Ty naše budou finančně podpořeny, aby mohly být zhotoveny do finální podoby.

Seznam projektů a složení týmů:

Projekt 1: Smart systém zabezpečení objektů (Lupčík, Roth, Parachin)

Projekt 2: IoT Kávovar (Stibor, Machado)

Projekt 3: Systém navádění nákladních vozidel a stavebních strojů podle předem naplánované trasy (Trčka, Všetečka, Jun) 

Mgr. Kamil Balín

Dne 31.01.2019, Aleš Kučera