Vážení uchazeči o studium,

děkujeme vám všem za hojnou účast na prvním dni otevřených dveří. Bohužel budou další termíny DOD kvůli aktuálně zhoršené epidemické situaci realizovány distanční formou (přes aplikaci Microsoft Teams). Termíny a odkazy na připojení naleznete níže.

Ukázkové dny ve středisku Resslova proběhnou standardním způsobem (skupiny velikostí odpovídají aktuálním opatřením).

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Středisko Resslova – 4. 12. 2021, Středisko Stříbrníky – 11. 12. 2021

1) Setkání s vedením školy

Bude realizováno v uvedených časech (vždy se stejným obsahem) - 9:00, 10:00, 11:00 hodin.
Obsahem této části programu je představení školy a obecné dotazy. Odkaz na připojení k online schůzce ZDE.

2) Setkání se zástupci jednotlivých oborů

Bude realizováno v uvedených časech (vždy se stejným obsahem) - 9:30, 10:30, 11:30 hodin.
Obsahem této části je podrobnější seznámení s maturitními či učebními obory, dle vašeho výběru.

Středisko Resslova – 4. 12. 2021:

  • Strojírenství a Dopravní prostředky - odkaz na připojení k online schůzce ZDE
  • Elektrotechnika - odkaz na připojení k online schůzce ZDE

Středisko Stříbrníky – 11. 12. 2021:

  • Informační technologie - odkaz na připojení k online schůzce ZDE
  • Logistické a finanční služby a Manipulant poštovního provozu a přepravy - odkaz na připojení k online schůzce ZDE
  • Mechanik elektrotechnik, Elektrikář - silnoproud a Elektromechanik pro zařízení a přístroje - odkaz na připojení k online schůzce ZDE

Spolupráce ŠKOLA - firma HILTI RES STŘ

Spolupráce s firmou Hilti

Naší škole se velmi daří spolupráce s řadou firem. Posledním příkladem dobré praxe je spolupráce s firmou Hilti. Vedení firmy a její regionální zastoupení se rozhodlo podpořit vybavení pro výuku žáků technických oborů v rámci praktického vyučování darem aku nářadí v hodnotě několika desítek tisíc korun. Díky modernímu nářadí si žáci rozšíří obzory a možnosti jeho využití v reálné praxi.

Děkujeme a budeme se těšit na další pokračování spolupráce.

Dne 17.09.2021, Jaroslav Mareš


Exkurze A4 RES

ATAS - exkurze třídy A4

V době, kdy většina podniků odmítá kvůli COVIDu přijímat exkurze, se třída A4 vydala 14. září vlakem na dvoudenní exkurzní zájezd do Královéhradeckého kraje. V Náchodě absolvovali žáci exkurzi v podniku ATAS. Tento významný podnik s téměř stoletou historií vyrábí malé asynchronní a komutátorové motory pro všechny možné účely, od pohonů zubních vrtaček až třeba po čerpadla do Boeingu, a exportuje do šedesáti zemí světa. Žáků se ujal ředitel a předseda představenstva pan Ing. Otto Daněk, zkušený a uznávaný manažer, mj. TOP 10 manažer roku 2015 České republiky. Seznámil je s výrobním programem firmy a provedl všemi fázemi výroby elektromotorů od stříhání plechů přes navíjení až po konečnou montáž. Pan ředitel naše žáky vysoce vyzdvihl za jejich znalosti a pozornost. Druhý den žáci navštívili železniční muzeum Výtopnu Jaroměř. Pan Pavel Černý je provedl expozicí starých trakčních vozidel a vysvětlil spoustu věcí, např. jak se řídí parní či motorová lokomotiva nebo jakými způsoby se dříve zabezpečovaly trati. Přejme si, aby pandemie skončila a podobných akcí bylo možno uskutečnit více.

Ing. Pavel Kobrle

Dne 16.09.2021, Jaroslav Mareš


Adaptační kurz Naučme se toleranci RES STŘ


Jednou z dobrých tradic naší školy je několik let pořádaný adaptační kurz „NAUČME SE TOLERANCI“, kterým žáci prvních ročníků zahajují školní rok. Od prvního do osmého  září vyjelo téměř 300 žáků obou středisek naším školy  vždy na tři dny do střediska Elite ve Starých Splavech.

Pedagogové školy ve spolupráci s Policií ČR připravili pestrý program. Žáci prošli lanovým centrem, dovednostními a týmovými aktivitami včetně výletu po  Máchově kraji. Pracovníci Policie ČR si připravili zajímavé ukázky zbraní, zásahových technik, první pomoci a právního povědomí občana. Děkujeme zejména Unii rodičů, z. s., O.P.S Techniku budoucnosti pomoc při finančním zajištění akce. Velké poděkování patří i všem učitelům, kteří kurz připravili a zabezpečili. Podle názorů žáků se kurz vydařil, ale  byl bohužel krátký.

Dne 10.09.2021, Jaroslav Mareš


ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 RES STŘ

Vážení zákonní zástupci a žáci školy,

Na základě řady dotazů si Vám dovoluji upřesnit hygienické podmínky, které budou zahájení školního roku 1. září provázet:

Povinnost všech žáků, zaměstnanců a třetích osob si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor typu FFP2).

Zakrytí dýchacích cest platí i ve třídách do provedení prvního testování. Škola použije k testování státem dodané antigenní testy zn. GENRUI.

Testování se nevztahuje na žáky, kteří:

•             mají řádně dokončené očkování (14 dnů po plně ukončeném očkování),

•             nebo prodělali nemoc covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19, doložením lékařského potvrzení o prodělaném onemocnění).

•             nebo doloží negativní test z oficiálního odběrového místa: PCR ne starší 7 dnů

•             nebo doloží negativní AG test z oficiálního odběrového místa: ne starší 72 hodin

•             Uvedené výjimky je nutné řádně doložit.

•             V případě pozitivního testu žáka není povolena jeho přítomnost ve vzdělávání.
O případném pozitivním výsledku testu budou zákonní zástupci nezletilých žáků neprodleně informováni a bude společně dohodnut další postup.

Po celou dobu zahájení Vás budou pracovníci školy informovat a pomáhat tak, abychom společně start do nového školního roku zvládli.

Zároveň Vás informujeme, že další testování bude, podle Usnesení Vlády ČR z 16. 8. 2021 realizováno ve dnech 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021.

Pro informaci zveřejňujeme dokumenty, podle kterých škola při zajištění provozu postupuje.

Dne 28.08.2021, Jaroslav Mareš


PRÁZDNINY 2021 RES STŘ

Vážení žáci, vážení kolegové,

přejeme vám hezké prázdniny, pohodové dny, absolventům šťastné vykročení do života.

Po prázdninách se na vás zase budeme těšit.


Během prázdnin budeme dávat do odkazu "Zaměstnání " nabídky firem, pokud máte zájem kontaktujte přímo osoby uvedené v nabídce.

Obdobné to bude s nabídkami vysokých škol.


Vedení školyDne 29.06.2021, Jaroslav Mareš


Monzas, Správa železnic a NTD group - spolupráce RES STŘ

Vyhodnocení několika-leté spolupráce školy a firem. Odborníci z firem vyučují ve škole, odborný výcvik a praxe probíhá v reálných podmínkách firem. Výsledkem je podpora žáků školy, získání praktických dovedností a u řady žáků získání perspektivního zaměstnání po absolvování školy.
Nádherný příklad jak jednoduše jde a funguje systém bez potřeb složitých názvů a zdůvodňování „duálního vzdělávání“. Jenom najít správnou cestu.

Velké poděkování triu Monzas, Správa železnic a NTD group Dne 13.06.2021, Jaroslav Mareš