Vážení uchazeči o vzdělávání a rodiče,

srdečně vás zveme na naše DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Jejich termíny najdete pod tímto odkazem.

Pátý závod RC modelů RES

Dne 9. 4. 2022 se uskutečnil pátý "testovací" závod RC modelů s hybridním pohonem v rámci mezinárodního projektu H2AC4Schools. Hostitelem 3 hodinového závodu bylo ČVUT Děčín.

Projekt H2AC4Schools se rozběhl po téměř dvouleté přestávce zaviněné pandemickou situací v Evropě, která vzhledem k tomu, že jde o mezinárodní česko-německý projekt, velmi výrazně ovlivnila pokračování a realizaci závodů.

Proto bylo po 2 leté pouze přistoupeno k tomu, že v pořadí již 5 závod byl veden jako „testovací“. Skupina studentů, která se závodů zúčastní v letošním školním roce: Lukáš Heřman a Vítek Winkler S3A, Denis Milko a Karel Klasz D2, Matěj Poláček A3, se seznámila s prostředím těchto závodů, s fungováním a řízením RC modelu a možnými technickými komplikacemi, které jsou součástí těchto vytrvalostních závodů.

Celý projekt bude ukončen „finálovým“ závodem 21. 5. 2022 v německém Chemnitz.

Ing. František Svoboda

Dne 20.04.2022, Pavel Novák


Další příklad spolupráce školy a firmy - ELFETEX RES

Naše škola prohlubuje spolupráci s firmou Elfetex, což je elektrotechnický velkoobchod s centrálou v Plzni a mnoha pobočkami, mj. i v Ústí nad Labem a v Litoměřicích. Dne 6. dubna 2022 navštívili žáci tříd A4 a E3 plzeňskou centrálu. Žákům se věnovali pracovníci firmy v čele s paní Martinou Tvarůžkovou. Nejprve seznámili žáky s portfoliem firmy, následovala velmi poutavá přednáška o fotovoltaických systémech pro budovy. Poté žáci přešli do centrálního skladu a dozvěděli se zajímavé věci z logistiky.

Odpolední program zajistila firma v závodě Škoda Electric. Třída E3 absolvovala exkurzi ve výrobně asynchronních motorů, A4 v dílnách pro montáž měničů a dalších elektrických zařízení do trolejbusů.

Děkujeme Elfetexu za zorganizování akce a věříme v další spolupráci.

Dne 07.04.2022, Jaroslav Mareš


Spolupráce POLICIE ČR a školy RES

V rámci dlouholeté spolupráce absolvovali žáci posledních ročníků tematickou besedu s krajskou mluvčí Policie ČR Veronikou Hyšplerovou a jejími kolegy. Po seznámení s jednotlivými složkami Policie ČR a jejich činnostech se žáci dozvěděli o možnosti dalšího uplatnění v řadách policie. Na závěr besedy proběhla diskuze s několika případnými zájemci.

Dne 05.04.2022, Jaroslav Mareš


MONDI – DŮLEŽITÝ PARTNER ŠKOLY RES STŘ

Naše škola má velmi dobrou spolupráci s firmami v řadě oblastí.  

Po dvou letech covidu se podařilo uskutečnit návštěvu vedení školy ve firmě MONDI ŠTĚTÍ.

Pracovníci vedení firmy nás seznámili s provozy a rozšířili nám obzory o moderní technologie výroby papíru. Automatizace provozu vyžaduje odborníky a to je velká šance pro naše absolventy. Ve firmě je jich dosud zaměstnáno více než 15, našli zde  velmi dobré uplatnění a stali se platnými členy MONDi týmu.

Na závěr návštěvy jsme dohodli další směry rozvoje vzájemné spolupráce a podpory.

Děkujeme vedení firmy za vstřícnost a podporu vzdělávání žáků školy.

Dne 02.04.2022, Jaroslav Mareš


9. ročník krajské soutěže v AutoCADu a INVENTORu RES

Ve středu 30. března 2022 se na Střední průmyslové škole, Resslova 5, Ústí nad Labem konal již 9. ročník krajské soutěže ve 2D kreslení (AutoCAD) a 3D modelování (INVENTOR). Soutěže se zúčastnila družstva žáků a jejich pedagogických doprovodů z průmyslových škol Ústeckého kraje, které mají ve svém portfoliu studijní obor 23-41-M/01 Strojírenství: HŠ, OA a SPŠ Teplice, SPŠ a SOŠ Most a domácí pořadatel soutěže SPŠ Ústí nad Labem.

Slavnostního zahájení soutěže se kromě vedení SPŠ Ústí nad Labem a zástupců jednotlivých škol zúčastnili také zástupci sponzorů této soutěže. Velké poděkování za komplexní organizaci soutěže patří kolegům Ing. Martinu Kynclovi,  Ing. Blance Urbánkové a Ing. Mgr. Haně Hejdukové MBA, dále našim sponzorům a partnerům, kteří věnovali do soutěže velmi hodnotné ceny a pomohli tím zabezpečit celou soutěž.

Všichni soutěžící prokázali dobré znalosti v obou kategoriích a všem zúčastněným děkujeme za účast v soutěži, gratulujeme těm, kteří se umístili na předních místech,  a přejeme další úspěchy ve studiu na jejich školách. Tato soutěž je velmi dobrým krokem a příspěvkem k rozvoji technického vzdělávání v Ústeckém kraji.

Jaroslav Mareš, ředitel školy

Dne 31.03.2022, Jaroslav Mareš


Žáci školy si vyzkoušeli techniku ČEZ RES STŘ

Skupina ČEZ je jeden z hlavních partnerů školy a spolupráce s ní si velmi vážíme.

Dne 22. března naši školu navštívil tým pracovníků této firmy.
Pracovníci ČEZ v úvodu seznámili žáky posledních ročníků obou středisek školy se širokou škálou činností firmy a možností uplatnění absolventů.
Poté s žáky školy, kteří projevili zájem, diskutovali o jejich případné budoucnosti v oboru.
Po teoretické části se žáci odebrali do venkovních prostor školy, kde pracovníci ČEZ připravili praktické ukázky své techniky.
Zaměstnanci a žáci školy měli možnost si techniku prakticky vyzkoušet.
Děkujeme firmě ČEZ za podporu školy a těšíme se na prohloubení naší spolupráce.

Dne 23.03.2022, Jaroslav Mareš