Dopravně-bezpečnostní akce Dopravní policie ČR a BESIP RES

Osm vybraných žáků třídy D3 pod vedením pana Petra Pasky se v úterý 19. 09. 2017 zúčastnilo této velice zajímavé akce. Dopravní policie ČR měla již delší dobu signály, že řada řidičů návěsových a přívěsových jízdních souprav (kamionů) řídí, aniž by byli připoutáni bezpečnostními pásy. Za pomoci dopravního značení, dalekohledů a kamer byli takto chybující řidiči odstaveni na parkoviště u čerpací stanice MOL na dálnici D8 mezi Ústím nad Labem a Libouchcem.

Na tomto parkovišti byly dále instalovány ojedinělé 2 simulátory, které si společnost BESIP zapůjčila v SRN (včetně obsluhy těchto simulátorů):
A. Simulátor převrácení kabiny kamionu na bok a střechu
B. Simulátor čelního nárazu kamionu při rychlosti 10 km.h-1

Žáci naší školy si tyto simulátory osobně vyzkoušeli (v ČR tyto simulátory vůbec nejsou) a aktivně spolupracovali s Dopravní policií ČR při řešení přestupků profesionálních řidičů. Dále si prohlédli s výkladem rychlý policejní automobil VW Passat a policejní superrychlé motocykly HONDA a BMW. Na závěr prováděli resuscitaci zraněného na figurínách.

Každý chybující profesionální řidič si musel vyzkoušet oba simulátory, provádět resuscitaci zraněného a použít „opilecké brýle“ nebo zaplatit pokutu 2000,- Kč.

Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ředitele

Dne 21.09.2017, Pavel Novák


Bezpečnostní akce na SPŠ RES

Dne 12. 09. 2017 se na naší škole konala akce společnosti BESIP Praha ke zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích, kde zejména mladí nezkušení řidiči často chybují. Společnost BESIP instalovala na školním dvoře 5 různých pracovišť, přičemž žáci si mohli vyzkoušet každé pracoviště.

Pracoviště:
1. Simulátor I – čelní náraz osobního automobilu v rychlosti 30 km.h-1
2. Simulátor II – převrácení osobního automobilu na bok a střechu
3. „Opilecké brýle“ – dezorientace řidičů při požití alkoholických nápojů 1,5 a 2,5 promile
    „Drogové brýle“ – dezorientace řidičů při požití heroinu, LSD nebo marihuany
4. Trenažer - osobní automobil
5. Trenažer – motocykl

Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ředitele


Dne 12.09.2017, Pavel Novák


ADAPTAČNÍ KURZY 2017 RES STŘ

Zahájení školního roku 2017-2018 se nese na naší škole tradičně pro první ročníky v duchu adaptačního kurzu.

Dne 04.09.2017, Jaroslav Mareš


Zahájení školního roku 2017/2018 RES STŘ

Středisko Resslova:

- zahájení je pro všechny ročníky v pondělí 4. září v 8:00 a proběhnou tři třídnické hodiny, obsahující proškolení BOZP a seznámení se školním řádem.

Středisko Stříbrníky:

- zahájení pro 1. ročníky je v pondělí 4. září v 8:00, v 9:00 je odjezd na Adaptační kurz z parkoviště školy (Výstupní 2, Stříbrníky),

- zahájení pro vyšší ročníky je v 9:00 (do 11:00 třídnické hodiny a školení), od úterý probíhá výuka již standardně dle rozvrhu hodin (do 12:05),

- rozpis učeben bude vyvěšen v budově školy.

- Dálkové studium, obor Elektrikář - silnoproud: zahájení ve čtvrtek 7. září 2017 ve 14:30 v budově dílen OV, 2. patro č. 231. Budou podány informace k rozvrhu, rozdělení do skupin a pod. Předpokládaná doba schůzky cca 60 min. Předpokládaný začátek výuky v týdnu od 18. září 2017.

Dne 30.08.2017, Martin Tůma


Adaptační kurz 2017 - Stříbrníky STŘ

Připomínáme, že 1. ročníky ze střediska Stříbrníky odjíždějí na Adaptační kurz hned první školní den 4.9.2017! Odjezd bude hned po zahájení, které je v 8:00.

pokyny k AK2017 zde

pokyny pro žáky 1. ročníků zde

Dne 30.08.2017, Martin Tůma


Petr Erben RES

Vedení školy se zármutkem oznamuje, že kolega Petr Erben již bohužel nikdy nevstoupí do školy.

Kdo jste ho znal, vzpomeňte. Petr bude stále mezi námi .

Čest jeho památce.


Jaroslav Mareš

Dne 15.08.2017, Jaroslav Mareš

Aktuality