Vážení uchazeči o studium,

výsledky 2. kola přijímacího řízení najdete v menu Pro uchazeče / Přijímací řízení.

Upozorňujeme, že zápisové lístky mohou přijatí uchazeči odevzdat po dobu deseti pracovních dnů na libovolném z našich středisek. Nepřijatým uchazečům budou rozhodnutí o nepřijetí doručena poštou.

Dále připomínáme přijatým uchazečům, že se blíží termíny třídních schůzek budoucích prvních ročníků:

  • pondělí 21. 6. 2021 od 16:00 hodin - obory střediska Stříbrníky - Informační technologie, Mechanik elektrotechnik, Logistické a finanční služby, Elektrikář-silnoproud, Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Manipulant poštovního provozu a přepravy
  • úterý 22. 6. 2021 od 16:00 hodin - obory střediska Resslova - Strojírenství, Elektrotechnika, Dopravní prostředky

U vchodu do dané budovy najdete rozpis tříd a místností.


Vážení žáci školy, vážení zákonní zástupci nezletilých žáků.

Na základě opatření vlády si vám dovoluji podat tyto základní informace:

  • Od 24. 5. 2021 opatření vlády ČR, MZ a MŠMT umožňují realizaci veškeré výuky prezenčně v budovách školy. Žáci po příchodu do školy se musí povinně podrobit testování, které bude probíhat každý týden vždy první vyučovací hodinu, která bude třídnická, a to v učebnách určených aktuálním rozvrhem.
  • V několika málo případech je praktická výuka i před třídnickou hodinou. V tom případě žáky otestují vyučující před touto výukou.
  • Žáci, kteří budou v den testování (pondělí) nepřítomni, se budou testovat individuálně v první den své přítomnosti.
  • Sledujte prosím internetové stránky školy a informace zasílané prostřednictvím KOMENS.

Přeji všem zdraví a pokud možno pohodu.

Jaroslav Mareš, ředitel školy

Ocenění nejlepších žáků elektrotechnických škol ČSZE RES STŘ


Slavnostní ceremoniál při příležitosti Ocenění nejlepších žáků elektrotechnických škol ČSZE se uskutečnil dne 27. května 2021 v prostorách Velkého zrcadlového sálu Ministerstva školství mládeže a tělo­výchovy ČR, za účasti ředitele odboru středního, vyššího odborného a dal­šího vzdělávání MŠMT, ředitelů škol a zástupců Pracovní skupiny pro od­borné vzdělávání ČSZE.

Za naši školu Aleš Moravec.
Velká gratulace

Dne 01.06.2021, Jaroslav Mareš


Praktické maturity RES STŘ

Praktické maturity jsou v plném proudu, měli by je všichni v pohodě zvládnout.


Dne 18.05.2021, Jaroslav Mareš


Soutěž v programování nezastavil ani koronavirus STŘ

Dvě prvenství pro naše žáky

Ve čtvrtek 22. dubna proběhlo krajské kolo Soutěže v programování, tentokrát však on-line, každý soutěžil z pohodlí svého domova. Již tradičním spoluorganizátorem této soutěže byla naše škola.

V 9:00 bylo v cloudu zveřejněno pro soutěžící zadání, které je stejné pro všechny kraje v rámci celé české republiky. Na platformě Discord mohli účastníci v průběhu soutěže on-line komunikovat s porotou. Soutěžilo se jako každým rokem v kategoriích programování mládeže, programování žáci, programování webových aplikací a programování mikrořadičů. Po čtyřech hodinách práce soutěžící odesílali řešení opět do cloudu k porotě.

V kategorii mikrořadiče odevzdávali vedle samotného kódu i samostatně nahrané video ukazující funkčnost vyřešeného úkolu. Porota měla letos ztížené podmínky hodnocení a musela být schopná odzkoušet vyřešené úkoly napříč všemi programovacími prostředími a platformami (např. Mac OS). Výsledky se tak žáci dozvěděli s několikadenním zpožděním.

Dvě první místa a další umístění na pódiu je pro žáky naší školy úspěchem. V kategorii mikrořadiče vyhrál Adam Roth (4ITA) a kategorii programování webu vyhrál Jan Lupčík (4ITA). Kategorii programování mládež vyhrál Kryštof Gärtner (SPŠ Chomutov) a kategorii programování žáci určenou pro druhý stupeň Josef Veselý (Gymnázium Lovosice). Vítězům pomůže umístění v soutěži k přijetí na vysokou školu. Příští rok, jak všichni doufají, se soutěž uskuteční tradiční prezenční formou opět v prostorách naší školy.

Výsledková listina


Dne 14.05.2021, Aleš Kučera


Noc vědců UJEP RES STŘ

Již dnes ve večerních hodinách se koná celorepubliková akce Noc vědců. V našem regionu akci podporuje například i Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP). Tématem letošního ročníku je Člověk a robot.

Přikládáme odkaz na tuto akci, která by měla začít dnes v 19:00 hodin - z důvodu epidemie COVID-19 se letos koná online formou.

Dne 27.11.2020, Pavel Novák


RODIČE A ŽÁCI RES STŘ

Vážení žáci, vážení rodiče,

děkujeme Vám za vyplnění dotazníků a zpětnou vazbu pro vedení školy. Vážíme si vašich názorů a děkujeme za podněty v této nelehké době.

Dovoluji si Vám podat informaci o provozních podmínkách školy nejméně  do 20. 11. 2020.

Z důvodu opatření Vlády a ministerstev i dále bude probíhat distanční forma vzdělávání, vše záleží na odvolání opatření.

Děkujeme všem žákům a rodičům za podporu a účast na této formě. 

V případě jakýchkoliv problémů a nejasností se obracejte na třídní učitele, nebo na učitele jednotlivých předmětů. 

Pokud potřebujete něco administrativního vyřešit, využijte prosím možnosti elektronické komunikace na kontakty školy, nebo PO-ÚT sekretariát školy. Školní stravování je v uvedené době zrušeno.

Vážení rodiče,

plánované třídní schůzkve dnech 18.11. 2020  (středisko Resslova) a 19.11.2020 (středisko Stříbrníky) od 16:30 hodin proběhnou dálkovou formou (online).
Od třídních učitelů obdržíte do emailů pozvánky do aplikace TEAMS na setkání s třídními učiteli. Po skončení jednání s třídními učiteli budete mít možnost se spojit i s vyučujícími jednotlivých předmětů.

V případech, že Vláda ČR přijme další mimořádná opatření  pro provoz škol, budeme Vás o dalším postupu neprodleně informovat.

Děkuji za Váš dosavadní přístup k průběhu vzdělávání distančním způsobem.

Přeji hezké dny.

Jaroslav Mareš, ředitel školy

Dne 24.10.2020, Jaroslav Mareš


VÍTĚZSTVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI RES STŘ

Králem distribuční maturity se stal Aleš Moravec z Ústí nad Labem

Distribuční maturitu, která tentokráte proběhla za zcela jiných podmínek než ty v předchozích letech, má za sebou dvacet žáků z partnerských středních škol Skupiny ČEZ, kteří se sjeli do Kladna na třídenním poznávání všeho, co nějak souvisí s distribucí vyrobené energie.

Teoretická část včetně závěrečného „maturitního“ testu probíhala tradičně v prostorách kladenského Technického konzultačního místa ČEZ Distribuce. Praktická část se konala v transformovně Dříň, kde se seznámili s termovizní diagnostikou, pohotovostním kabelovým měřícím vozem, vyhledáváním podzemního vedení kabelů a vytyčování poruch. Samozřejmostí byly roušky, brýle a desinfekce na ruce.

Spojení přednášek odborníků a dlouholetých praktiků z ČEZ Distribuce s exkurzí do transformovny a ukázkami prací pod napětím či vytyčování sítí v ulicích Kladna, oslovilo jako vždy všechny účastníky distribuční maturity. Všichni tak už mají konkrétní představu o tom, co obnáší práce v jednotlivých úsecích distribuce energie, jak se vůbec vyrábí a co je to energetický mix. Nabyté znalosti jim pak pomohly i zvládnout odpovědi na otázky v závěrečném testu. Dozvěděli se například zajímavosti z provozování sítí vysokého a velmi vysokého napětí, něco o diagnostice, měření a dispečerském řízení distribuční soustavy a podobně.

Letošním králem Distribuční maturity v Kladně se stal Aleš Moravec ze SPŠ Resslova Ústí nad Labem, druhý skončil Daniel Rejman ze stejné školy a třetí Vít Klimeš z VOŠ a SPŠE Plzeň.

Dne 01.10.2020, Jaroslav Mareš