Vážení uchazeči o studium,

děkujeme vám všem za hojnou účast na prvním dni otevřených dveří. Bohužel budou další termíny DOD kvůli aktuálně zhoršené epidemické situaci realizovány distanční formou (přes aplikaci Microsoft Teams). Termíny a odkazy na připojení naleznete níže.

Ukázkové dny ve středisku Resslova proběhnou standardním způsobem (skupiny velikostí odpovídají aktuálním opatřením).

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Středisko Resslova – 4. 12. 2021, Středisko Stříbrníky – 11. 12. 2021

1) Setkání s vedením školy

Bude realizováno v uvedených časech (vždy se stejným obsahem) - 9:00, 10:00, 11:00 hodin.
Obsahem této části programu je představení školy a obecné dotazy. Odkaz na připojení k online schůzce ZDE.

2) Setkání se zástupci jednotlivých oborů

Bude realizováno v uvedených časech (vždy se stejným obsahem) - 9:30, 10:30, 11:30 hodin.
Obsahem této části je podrobnější seznámení s maturitními či učebními obory, dle vašeho výběru.

Středisko Resslova – 4. 12. 2021:

  • Strojírenství a Dopravní prostředky - odkaz na připojení k online schůzce ZDE
  • Elektrotechnika - odkaz na připojení k online schůzce ZDE

Středisko Stříbrníky – 11. 12. 2021:

  • Informační technologie - odkaz na připojení k online schůzce ZDE
  • Logistické a finanční služby a Manipulant poštovního provozu a přepravy - odkaz na připojení k online schůzce ZDE
  • Mechanik elektrotechnik, Elektrikář - silnoproud a Elektromechanik pro zařízení a přístroje - odkaz na připojení k online schůzce ZDE

HAXAGON - kybernetická bezpečnost RES STŘ

Ve středu 1.12.2021 proběhla v naší škole ukázková hodiny výuky kybernetické bezpečnosti za pomoci platformy HAXAGON s vybranými žáky 2. ročníku oboru Informační technologie. Ukázkové hodiny se zúčastnili zástupci našeho zřizovatele, a to vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Roman Kovář a Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje. Na ukázkovou hodinu byl také pozván ředitel Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Chomutově Ing. Jan Lacina.

Cílem této akce bylo provést ukázkovou hodinu se žáky, kteří s tímto systémem zatím ještě nepracovali, zhodnotit, zda by byla tato platforma vhodná pro zařazení do výuky kybernetické bezpečnosti ve středních školách nejen v Ústeckém kraji, ale také napříč celou Českou republikou. Na závěr jednání se všichni účastníci shodli, že platforma HAXAGON je velice propracovaný a užitečný nástroj na výuku kybernetické bezpečnosti a má veliký potenciál pro to, aby mohla být případně v budoucnu pro tuto výuku využívána.

Tímto děkujeme našim žáků třídy 2ITB a panu učiteli Jiřímu Mítovi, že tuto platformu úspěšně otestovali, a panu Sýkorovi ze společnosti HAXAGON s.r.o. za předvedení této platformy.


Dne 02.12.2021, Martin Tůma


Celostátní soutěž v Brně - 1. místo RES

Družstvo žáků ze třídy A4 ve složení Martin Kříž, Petr Vašš, Patrik Zajpt a Petr Kopejtko se zúčastnilo 16.11.2021 na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno celostátní soutěže Merkur PerFEKT Challenge.

Tato soutěž se konala již několikátý rok a naše škola se v Brně představila potřetí, tentokrát v tematickém okruhu Závod se Sluncem. Úkolem týmu bylo nastudovat problematiku fotovoltaiky a během šesti hodin sestavit ze stavebnice Merkur funkční kolejové vozítko, které je primárně poháněno solární energií. Naši žáci, mimochodem v Brně z úplně nejvzdálenější střední školy, byli na rozdíl od minulých let velmi úspěšní – v těžké konkurenci zvítězili a v lednu 2022 se zúčastní superfinále.

Dne 20.11.2021, Jaroslav Mareš


VELKÝ ÚSPĚCH ŽÁKA ŠKOLY na celostátní úrovni RES STŘ

Tři dny, návštěva čtyř bezemisních zdrojů elektrické energie a téměř 500 kilometrů na cestách. To je ve zkratce hlavní obsah pilotní Green Energy Tour, kterou skupina ČEZ připravila pro vybrané žáky partnerských škol z celé České republiky ve dnech 3. – 5. listopadu 2021. Naši školu reprezentovali žáci Martin Vysypal a Martin Kříž ze třídy A4. V nabitém programu nechyběla návštěva energetického dispečinku v Praze, exkurze do malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové a větrné elektrárny Věžnice. Zlatým bodem programu byly pochopitelně Dukovany. Žáci besedovali s operátorem jaderné elektrárny a navštívili strojovnu jednoho z bloků.

V závěrečné soutěži o krále Green Energy Tour dosáhl vynikajícího úspěchu Martin Vysypal, který obsadil druhé místo, a navíc ještě zvítězil v soutěžní hře Enermix na řízení elektráren. Gratulujeme!

Účastníci akce byli nadšeni a podle jejich vlastních slov – dalo jim to hodně. Velký dík patří pracovníkům ČEZu v čele s Martinem Klaciánem, kteří zajistili zajímavý program a celou dobu se o žáky vzorně starali.
Poděkování Martinovi  za reprezentaci kraje a školy.

Dne 12.11.2021, Jaroslav Mareš


PŘIJETÍ U HEJTMANA KRAJE RES STŘ

Naše škola se před nedávnem zúčastnila celostátní soutěže Czech Cybertron 2021 ve Dvoře Králové nad Labem, kterou zastupoval náš student Matěj Šela. Každý kraj mohl vyslat zástupce jedné školy (dva žáky a pedagoga). Soutěž se zabývá kybernetickou bezpečností i popularizací samotného oboru. Matěj Šela měl spolu s dalšími studenty z celé republiky možnost stát se součástí unikátního praktického cvičení, které simulovalo skutečné napadení ovládacích a řídicích systémů potravinářské linky u společnosti zabývající se výrobou a prodejem potravin.

Matěj Šela po úspěchu v soutěži byl pozván společně s ředitelem školy na  setkání s hejtmanem Janem Schillerem. Kromě hejtmana se schůzky zúčastnili také radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková a vedoucí Odboru informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje Jan Jelínek. Výše zmínění probírali během společného setkání také obecné otázky kybernetické bezpečnosti, možnosti dalšího rozvoje tohoto progresivního a čím dál více důležitého oboru informačních technologií, podporu a možnosti vzdělávání v této oblasti i budoucnost připravovaných strategických projektů souvisejících s datovými centry v rámci kraje.

Velké poděkování patří Matějovi a kolegům, kteří školu a náš kraj reprezentovali.

Jaroslav Mareš, ředitel školy

Dne 05.11.2021, Jaroslav Mareš


Ocenění školy zaměstnavateli RES STŘ

Již po sedmé vyhlásil Klub zaměstnavatelů výsledky soutěže Doporučeno zaměstnavateli. V této soutěži zaměstnavatelé hodnotí střední a vysoké školy z hlediska připravenosti absolventů do praktického života. Děkujeme všem, kteří nám v tajném hlasování dali hlas, velmi si toho vážíme. Podpora naší SPŠ podniky a firmami je pro žáky ZŠ a jejich zákonné zástupce jasným vzkazem, jakým směrem se mají orientovat při volbě středoškolského a později vysokoškolského vzdělání. Hlavním kritériem je uplatitelnost absolventů škol v firmách. Naše škola obhájila prvenství i v letošním roce.

Pořadí středních škol v Ústeckém kraji:

1. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, RESSLOVA 210/5, ÚSTÍ NAD LABEM

2. SOŠ ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, OA A SZDRŠ, NA PRŮHONĚ 4800, CHOMUTOV

3. STŘEDNÍ ŠKOLA AGC, a. s., ROOSEVELTOVO NÁMĚSTÍ 5, TEPLICE

Zaměstnavatelé tímto oceňují střední školy jak připravují své žáky na zaměstnání.

Jak se vyjádřil ředitel Klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák: „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI je nejen značka, která pomůže uchazečům o studium a jejich rodičům v orientaci, kde získat kvalitní vzdělání s vysokou pravděpodobností dobrého zaměstnání, ale také projektem podporujícím orientaci na správné obory a přispívajícím ke zlepšení komunikace mezi školami, jejich zřizovateli a firmami.

Tohoto ocenění si škola velmi váží, neboť spojení teorie s praxí a spolupráce se zaměstnavateli je kromě vzdělávání jedním ze stěžejních pilířů práce školy.

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel školy

Dne 14.10.2021, Jaroslav Mareš


VELETRHY VZDĚLÁVÁNÍ 2021 RES STŘ

Roztočil se kolotoč propagačních akcí pro žáky základních škol, jejich rodiče  a zájemce o vzdělávání. Po Ústí nad Labem pokračujeme v Teplicích ( viz foto), bude následovat Děčín, Litoměřice a poté několik dnů otevřených dveří a ukázkových dnů. Zároveň připravujeme akce přímo na základních školách a v naší škole ve spolupráci s vedením základních škol.

Dne 10.10.2021, Jaroslav Mareš