REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÝCH PLOCH - STŘÍBRNÍKY - Výstupní 2

Vážení rodiče a návštěvníci školy,

od 9. ledna 2023 začne probíhat rekonstrukce parkovacích a přístupových ploch v přední části budovy. Hlavní vstup do budovy školy bude nezbytně nutnou dobu uzavřen. Přístup je umožněn pouze žákovských vstupem v zadní části budovy ( sledujte nápisy a informační cedule na budově školy). V případě problémů kontaktujte sekretariát nebo vedení školy.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

Vedení kraje ve škole RES STŘ

V minulých dnech měli možnost naši žáci se opět setkat s hejtmanem Ústeckého kraje.

Za doprovodu vedoucího odboru školství Romana Kováře, vedoucího odboru informatiky Jana Jelínka a ředitele ICUKu Martina Maty představili žákům čtvrtých ročníků činnost krajského úřadu, vedení ústeckého kraje a informačního centra. V živé diskuzi probrali s žáky možnosti studia a realizace aktivit mladých lidí v Ústeckém kraji. Ředitel ICUKu zároveň představil žákům podporu podnikání absolventů škol.

Doufáme, že se podaří, aby mladá generace po ukončení vzdělávání zůstávala v našem kraji a tím přispěla k jeho rozvoji.

Dne 04.02.2023, Jaroslav Mareš


Lyžařský kurz 2023 - Pec pod Sněžkou RES

Minulý týden proběhl druhý lyžařský kurz naší školy pro první skupinu z prvních ročníků, který navázal na  výběrový prosincový kurz v Itálii. Všichni účastníci ho zvládli. Ti, co neuměli  lyžovat se naučili a ti, co přijeli s určitými dovednostmi, se v nich zdokonalili. V letošním školním roce organizujeme celkem tři lyžařské kurzy pro téměř 150  žáků obou středisek,  čímž pokračujeme  v nastavené tradici školy. Nezapomínáme na rozvoj žáků ve všech oblastech školních i mimoškolních aktivit, sportovní jsou nedílná součást.  Další kurzy pro žáky 1. ročníků střediska Stříbrníky a  Resslova bude v Peci pod Sněžkou v měsíci březnu.

Dne 26.01.2023, Jaroslav Mareš


Třída A4 se školila v našem středisku FESTO RES

Ve dnech 20. 12. a 21. 12. 2022 prošli vybraní žáci ze tříd A4 a A3 oboru Elektrotechnika se zaměřením na automatizaci FESTO školením Úvod do pneumatiky PN111. Dvoudenní školení bylo realizováno ve školicím středisku firmy FESTO na SPŠ Resslova.

Devět žáků z deseti úspěšně absolvovalo školení a obdrží mezinárodně uznávaný validační certifikát. Ve dvou dnech žáci absolvovali řadu teoretických přednášek a své nově nabité teoretické vědomosti podrobili testům ve formě praktického zapojování, kreslení návrhů schémat a validačnímu online testu.

Ing. Pavel Votrubec

Dne 12.01.2023, Pavel Novák


ADVENTNÍ MĚSÍC RES STŘ

Všem žákům, rodičům a přátelům školy přejeme pohodový adventní měsíc

Dne 27.11.2022, Jaroslav Mareš


Exkurze A4 ve firmě Edgewell RES

Žáci třídy A4 se ve středu 2. listopadu vypravili do firmy Edgewell v Modlanech. V závodě, ve kterém pracuje na 900 lidí ve třech stěnách, vyrábějí holítka. Většina výrobních linek je plně automatizována, takže pro žáky v oboru automatizace ideální příležitost vidět svůj obor v praxi.

Při výkladu byl použit školní průvodcovský set a setkal se s velmi kladnou odezvou z obou stran. Žáci měli skvělý a srozumitelný poslech a průvodci prý ještě nikdy neviděli skupinu tak zabranou do odborného výkladu v provozu.

Ing. Pavel Votrubec

Dne 07.11.2022, Pavel Novák


VELETRHY VZDĚLÁVÁNÍ 2022 RES STŘ

V plném běhu jsou každoroční propagační akce pro žáky základních škol, jejich rodiče  a zájemce o vzdělávání. Po Ústí nad Labem jsme pokračovali v Děčíně (foto), dnes a zítra v Teplicích (foto), nakonec Litoměřice a poté v listopadu – lednu několik dnů otevřených dveří a ukázkových dnů.

Zároveň připravujeme akce přímo na základních školách a v naší škole ve spolupráci s vedením základních škol. Děkujeme všem zájemcům za návštěvy stánků a budeme se těšit na osobní setkání ve škole.

Dne 16.10.2022, Jaroslav Mareš