Vážení rodiče,

děkujeme za vysokou účast na schůzkách budoucích prvních ročníků. Těm z vás, kteří se schůzky nemohli zúčastnit, zašleme souhrnné informace k začátku školního roku e-mailem na kontakt, uvedený na přihlášce ke studiu.

Úvodní schůzka pro přijaté žáky dálkového studia (budoucí třída 1DS, učební obor Elektrikář - silnoproud) se uskuteční 6. září 2018 od 15 hodin v přednáškovém sále střediska Stříbrníky.

Adaptační kurz 2018 RES STŘ

Vážení rodiče a zákonní zástupci, vážení žáci

děkujeme za zájem o školu i přes prázdniny,

informace k adaptačnímu kurzu je v sekci AKTIVITY ŠKOLY

Hezký zbytek prázdnin a dovolených


Jaroslav Mareš

Dne 19.07.2018, Jaroslav Mareš


Žáci naší školy vyhráli v soutěži finanční gramotnosti STŘ

Naši žáci v této soutěži, kde bylo hlavním smyslem pochopit domácí hospodaření, dosáhli fenomenálního úspěchu, když se mezi 120 zúčastněnými týmy z gymnázií, obchodních akademií a jiných středních škol celé České republiky umístili na prvním místě.

V soutěži byla zahrnuta tato témata: základy finanční gramotnosti a zdravé finanční návyky, principy tvorby domácího rozpočtu, možné formy výdělku – aktivní a pasivní příjem či finanční produkty.

Soutěž rozvíjí schopnost učit se (různými nástroji) a pracovat s informacemi či kompetence k podnikavosti a tvořivosti. Žákům za reprezentaci školy a Ústeckého kraje a jejich odborné učitelce patří velký dík.


Dne 25.06.2018, Martin Tůma


Studentské servisní dny v CEDOPU 2018 RES

Ve dnech 7.6. - 8.6.2018 probíhaly na naší škole Studentské servisní dny v prostoru CEDOPU. Této již každoroční akce se zúčastnilo vybraných 13 studentů ze třetího ročníku dopravního oboru, kteří prováděli odbornou servisní kontrolu technického stavu u vozidel, která si zde mohli nechat zkontrolovat zájemci z řad zaměstnanců školy i studentů.

Studenti pracovali na 9 stanovištích, z toho letos i na nově otevřeném pracovišti měření emisí a diagnostika řídících jednotek. Studenty práce v těchto dnech velmi bavila, přistupovali profesionálně k zákazníkovi i k práci, bravurně zvládali servis všech dodaných vozidel.

Dne 19.06.2018, Pavel Novák


Revolution train 2018 RES

V pondělí 4. 6. 2018 se celkem 105 žáků z prvních ročníků naší školy zúčastnilo pod záštitou Ústeckého kraje preventivní akce Protidrogový vlak - Revolution train. Multimediální vlaková souprava Revolution train přináší novou formu preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Cílem vlakového programu je prostřednictvím všech lidských smyslů zapůsobit na žáky, na jejich pohled na legální a nelegální drogy a inspirovat je k pozitivním životním volbám.

Mgr. Martin Lev

Dne 06.06.2018, Pavel Novák


Krajské finále v plážovém volejbalu 2018 RES

24. května se žáci SPŠ Resslova, ve složení František Dolejší a Pavel Kovář, zúčastnili krajského finále v plážovém volejbalu. Ve finálové bitvě podlehli teplickému gymnáziu až ve zkrácené hře a v krajském finále obsadili druhé místo.

Druhým místem v kraji se naši žáci kvalifikovali na republikové finále. Děkujeme klukům za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v další fázi turnaje.

Mgr. Václav Šonka

Dne 26.05.2018, Pavel Novák


Jaderná maturita ETE 2018 - osamělá bojovnice STŘ

Na 11. ročník jaderné maturity konané v Jaderné elektrárně Temelín dorazila i naše žákyně Hana Pospíšilová ze třídy 3ME. Během konání soutěže se žáci účastnili mnoha odborných přednášek, které byly zaměřeny na jadernou energetiku. Mimo jiné žáci absolvovali i několik praktických ukázek přímo v Jaderné elektrárně Temelín. V nabitém „startovním poli“, kde se objevili i žáci pravidelně jezdící na tuto soutěž, se naše žačka probojovala díky úspěchu v náročném vědomostním testu do TOP15. (Prvních 15 míst není již nijak seřazeno.)

Hance moc gratulujeme a děkujeme za perfektní reprezentaci naší školy...

Dne 18.05.2018, Martin Tůma

Aktuality