Vážení uchazeči o studium,

děkujeme za Vámi podané přihlášky, které přišly letos opět v hojném počtu. V nejbližší době nás v rámci přijímacího řízení čekají následující kroky:

  • cca 29. března - Uchazeči obdrží dopisem pozvánku na motivační pohovor a maturitní obory také pozvánku k přijímací zkoušce. (Ti, kdo udali v přihlášce e-mailovou adresu, dostanou pozvánku také elektronicky.) Pozvánky byly odeslány poštou v pátek 22. března. Pokud dopis v nejbližší době neobdržíte, obraťte se na sekretariát, tel: 475 240 054.
  • 9. dubna - Motivační pohovor
  • 12. dubna - 1. termín přijímacích zkoušek
  • 15. dubna - 2. termín přijímacích zkoušek
  • 22. dubna - Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro učební obory a pro dálkovou formu vzdělávání.
  • 29. dubna - Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro maturitní obory. (Po zpřístupnění výsledků státních přijímacích zkoušek CERMATem.)

Kriteria probíhajícího přijímacího řízení a další informace najdete v sekci přijímací řízení tohoto webu.

Hejtman Ústeckého kraje ocenil žáka školy. RES

Karel Novák v prosinci loňského roku poskytl první pomoc nezletilé osobě, která utrpěla zranění při dopravní nehodě a zachránil jí tak život. Chování sedmnáctiletého Nováka ocenili na místě zdravotníci a také minulý týden hejtman Ústeckého kraje.

Karla, jehož cílem je v budoucnu práce u Policie ČR, přivítal společně s ředitelem Střední průmyslové školy Jaroslavem Marešem a náměstkem pro školství Petrem Šmídem hejtman Oldřich Bubeníček ve své pracovně.

Hejtman Karlovi poděkoval a předal mu pamětní list s medailí.


Dne 21.04.2019, Jaroslav Mareš


Druhý závod v projektu PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem RES

V pátek 29. 3. 2019 se v rámci projektu PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem uskutečnila pracovní schůzka s naším partnerem Freies Gymnasium Penig na akademické půdě ČVUT Děčín. Během tohoto setkání si žáci společného česko-německého týmu vyměnili zkušenosti se stavbou RC modelu na hybridní pohon a stanovili další společný postup, zejména s ohledem na sobotní závod.

V sobotu 30. 3. 2019 se pak ve sportovní hale v Maroldově ulici v Děčíně konal druhý zkušební závod v rámci výše uvedeného projektu. Náš tým během závodu získával při řešení problémů další velmi cenné zkušenosti se stavbou modelu.

Projekt bude v letošním roce uzavřen finálním závodem 18. 5. 2019, tentokráte v německém Chemnitz pod patronátem Technische Universität Chemnitz.

Ing. František Svoboda

Dne 09.04.2019, Pavel Novák


Jazyková olympiáda SOŠ 2019 RES

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 se na Obchodní akademii a SOŠ generála Františka Fajtla v Lounech konal již 14.ročník jazykové olympiády pro střední odborné školy. Soutěže se zúčastnili studenti z druhého a třetího ročníku. Adam Štemberk S3B a Radek Kopiar S3A (anglický jazyk) a Michal Jun D2 a Ondřej Arnold A2 (německý jazyk).

Adam Štemberk zvítězil mezi 46 studenty a Michal Jun získal krásné 3.místo z 18 účastníků.

Mgr. Kateřina Beňová

Dne 30.03.2019, Pavel Novák


NAG (NETWORKING ACADEMY GAMES) 2019 STŘ

Měsíc březen je obecně označován jako měsíc knihy. Pro školy zapojené v programu Cisco Networking Academy je také měsíc březen měsícem soutěžním.


Soutěžíme ve dvou kategoriích:

  • HS3 (kategorie soutěže pro tříčlenná družstva žáků a studentů středních i vysokých škol zapojených do programu Cisco Networking Academy v dovednostech v oblasti počítačových sítí)
  • IoT (kategorie soutěže pro tříčlenná družstva řáků a studentů středních i vysokých škol nejen se zaměřením na počítačové sítě, ale i obecněji na základy elektroniky a operační systém Linux)

Je téměř tradicí, že soutěžíme v Hradci Králové, SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. , národní kolo HS3 21.3.2019 a on-site kolo IoT 22.3. 2019.

V letošním roce nás reprezentovali žáci 3. ročníků IT 

  • Milan Jaukl, Martin Žilka a Ondra Lohnický (3ITA) - kategorie HS3
  • Pavel Schiller, Matěj Lajtkep a Xuan Anh Duong (3ITB) - kategorie IoT

Oba týmy se probojovaly do TOP20, kde v kategorii HS3 se tým umístil na děleném 8. místě a v kategorii IoT se tým umístil na 16. místě.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dne 24.03.2019, Zdeněk Vazač


7. ročník krajské soutěže v AutoCADu a INVENTORu RES


Ve středu 6. března 2019 se na Střední průmyslové škole, Resslova 5, Ústí nad Labem konal již 7. ročník krajské soutěže ve 2D kreslení (AutoCAD) a 3D modelování (INVENTOR).

Soutěže se zúčastnila družstva žáků a jejich pedagogických doprovodů ze šesti průmyslových škol Ústeckého kraje, které mají ve svém portfoliu studijní obor 23-41-M/01 Strojírenství: VOŠ a SPŠ Varnsdorf, SPŠ TOS Varnsdorf, SPŠ a VOŠ Chomutov, HŠ, OA a SPŠ Teplice, SPŠ a SOŠ Most a domácí pořadatel soutěže SPŠ Ústí nad Labem.

Slavnostního zahájení soutěže se kromě vedení SPŠ Ústí nad Labem a zástupců jednotlivých škol zúčastnili také zástupci sponzorů této soutěže.

Velké poděkování za komplexní organizaci soutěže patří kolegům Ing. Martinu Kynclovi a Ing. Blance Urbánkové, dále našim sponzorům a partnerům, kteří věnovali do soutěže velmi hodnotné ceny a pomohli tím zabezpečit celou soutěž.

Všichni soutěžící prokázali dobré znalosti v obou kategoriích a výsledkové listiny je možné si prohlédnout v přiloženém souboru.

Všem zúčastněným děkujeme za účast v soutěži, gratulujeme těm, kteří se umístili na předních místech, a přejeme další úspěchy ve studiu na jejich školách. Tato soutěž je velmi dobrým krokem a příspěvkem k rozvoji technického vzdělávání v Ústeckém kraji.

Ing. Vlastimil Sekal, statutární zástupce ředitele

Dne 09.03.2019, Pavel Novák


Okresní kolo Soutěže v programování STŘ

Obhájené vítězství v kategorii Tvorba webu

Stává se již tradicí, že naše škola pořádá společně s DDM Ústí nad Labem okresní kolo Soutěže v programování. Soutěží se v kategoriích programování webových aplikací, programování desktopových aplikací-mládež a programování desktopových aplikací-žáci (určeno pro ZŠ).


Vítězství z minulého roku v kategorii tvorba webových aplikací obhájil náš student Jakub Kubát (4ITA). Kategorie je zaměřena především na front-endové technologie jako HTML, CSS a JavaScript. Kategorii programování desktopových aplikací vyhrál Petr Zahradník (Gymnázium Jateční). Tato kategorie přináší úlohy vyžadující nalezení algoritmů pro řešení různorodých problémů, použitý jazyk je libovolný. Kategorii základních škol vyhrála Anna Tomanová (ZŠ Libouchec). Vítěze a druhé v pořadí z každé kategorie čeká 25. dubna krajské kolo, které organizuje opět naše škola. Přejeme všem a především našim žákům, úspěch v krajském kole.Stupně vítězů:

Tvorba webu: 1. Kubát (SPŠ UL), 2. Plechatý (SPŠ UL), 3. Moc (Gymn. Jateční)

Programování desktopových aplikací: 1. Zahradník (Gymn. Šmejkala), 2. Mahnert, 3. Helis (oba SPŠ UL)

Programování žáci: 1. Tomanová, 2. Bílá, 3. Kocek (všichni ZŠ Libouchec)Mgr. Kamil Balín

Dne 07.03.2019, Aleš Kučera