2023

125 let Povrly Copper Indrustries, a.s.

Významný partner školy Povrly Copper Indrustries, a.s. oslavil 125 let výročí vzniku firmy. Vedení firmy nás seznámilo s celým provozem, novými technologiemi ve zpracování kovů a výslednými produkty. Na organizaci oslav se podíleli i někteří naši žáci. Doufáme, že spolupráci bude pokračovat i nadále tak jako dosud.

MODERNÍ ŠKOLA 2023

Soutěž Moderní škola byla ve školním roce 2022/2023 vyhlášena pro žáky skupiny oborů vzdělávání 23 –  Strojírenství a strojírenská výroba. Na základě nápadů a podnětů od  žáků a konzultací s kolegy byla realizována myšlenka navrhnout a vyrobit učební pomůcky, které budou dokonale simulovat reálné procesy. Vyrobit učební pomůcky k doplnění sbírek rotačních pohonů 3D tiskem pro snazší …

MODERNÍ ŠKOLA 2023 Pokračovat ve čtení »

Středoškolská technika – StreTech 2023

Dne 7. června 2023 se žáci školy zúčastnili StreTech – přehlídky středních škol na ČVUT Praha. S velkým ohlasem se setkala prezentace učebních pomůcek, které žáci vyrobili během školního roku, a které obhájili jako svou praktickou maturitní práci.Vyrobené pomůcky rozšíří možnosti výuky v technických oborech školy.

🚀 SPSUL DOCS: Přispějte k Open-Source dokumentaci studijních materiálů

Přidejte se k naší komunitě a podílejte se na vytváření open-source dokumentace studijních materiálů na platformě SPSUL DOCS, která využívá software Docusaurus. SPSUL DOCS je naše inovativní platforma, která se zaměřuje na zlepšení kvality a dostupnosti studijních materiálů pro všechny studenty. A to nejlepší je, že k tomuto projektu můžete přispět i vy! SPSUL DOCS …

🚀 SPSUL DOCS: Přispějte k Open-Source dokumentaci studijních materiálů Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru
Přejít na začátek