Exkurze v Povrly Copper Industries

Dne 15. 2. 2023 navštívila třída S1A za doprovodu Mgr. Zuzany Holinkové a Ing. Mgr. Hany Hejdukové MBA podnik Povrly Copper Industries. Na začátku prohlídky byla třída poučena panem Miroslavem Kohoutem o bezpečnosti v prostorách závodu. První zastávkou byla tavírna. Žáci zde viděli proces tavby mosazi. Zblízka nahlédli do pece, ve které probíhá tavení mědi a zinku za cca 900 °C. Poté se přesunuli do slévárny, kde pracovníci provedli odlití mosazného bloku, který bude dále zpracován. Další zastávka byla ve válcovně, kde si prohlédli zblízka technologii válcování za tepla i za studena. Zde se mosazný blok rozválcuje až do délky 44 metrů a namotá se do role. Dále bylo žákům ukázáno kalíškování, kde se využívá stříhání a protlačování. Během celé exkurze poskytoval pan Kohout třídě věcné komentáře a informace, které se jim mohou hodit do budoucího studia v průmyslovém oboru. Podnik poskytl škole vzorek mosazi ke hmatatelnému zpestření studia. Žáci se navrátili domů v bezpečí, zdraví a s novými znalostmi.

Matěj Chaloupka, student S1A

Přejít na začátek