Logistické a finanční služby

Logistické a finanční služby 37-42-M/01 (čtyřletý studijní obor s maturitou)

Zaměření: Informatika v logistice


učební plán oboru

 

Odborné znalosti (kompetence) absolventa

Absolventi ovládají technologii práce v logistických, dopravních, spedičních a zasilatelských firmách, stejně jako v logistice výrobních firem, orientují se v řídících, ekonomických, účetních, právních a psychologických disciplínách, umí komunikovat v mateřském i v cizím jazyce a rozumí informačním technologiím (např. webové aplikace, finanční software apod.), zvládnou technologické postupy práce z oblasti bankovního sektoru, pojišťovnictví, finančnictví a technologii širokého portfolia poštovních služeb.

 

Možnosti uplatnění po úspěšném ukončení studia:

V logistických a spedičních firmách (např. PPL, DHL, DPD a plno jiných), v peněžních ústavech např. banky, spořitelny, pojišťovny, finanční poradenství, e-banking. Dále výrobní podniky, obchodní firmy a e-shopy – vedoucí pozice, manažer/ka, vedoucí logistiky, asistent/ka ředitele, sekretářka, zapisovatel/ka. Také v ekonomické oblasti – účetní, vedoucí ekonomického úseku,

na pracovištích České pošty, s. p., pošty Partner – přepážkový pracovník. V neposlední řadě vedoucí pozice ve veřejné správě i v podnikatelské sféře.

 

Možnosti navazujícího vzdělávání

vysoké školy logistických služeb (např. Univerzita Pardubice, ČVUT a jiné vysoké školy),

vysoké školy ekonomicko správního charakteru, další vysoké a vyšší odborné školy.

Aktuality