Jaro 2020

Společná část maturitní zkoušky Didaktický test ze zkušebního předmětu matematika a ze zkušebního předmětu cizí jazyk - anglický jazyk 1. června
Didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a ze zkušebního předmětu cizí jazyk - německý jazyk 2. června
Didaktický test ze zkušebního předmětu Matematika+ 3. června


Kriteria hodnocení ústní a praktické zkoušky

Kriteria hodnocení praktické zkoušky:

Kriteria hodnocení ústní zkoušky budou vložena po schválení předsedou maturitní komise.

25.5.2020


Rozpisy praktických maturit

Informace k organizaci praktické maturitní zkoušky najdete pod názvem své třídy: S4A, S4B, D4, E4, A4.


Rozpisy ústních maturit

Rozpisy ústních maturit najdete pod názvem své třídy: S4A, S4B, D4, E4, A4.


Určení termínů maturitních zkoušek

Termíny konání maturitních zkoušek profilové části naleznete v tomto souboru.


Formát odevzdání seznamu literárních děl žáka

Pro seznam literatury k ústní zkoušce z ČJL použijte tento soubor a řiďte se instrukcemi na prvním listu. Seznam literatury je v souboru a také ho naleznete na úvodní straně maturitních zkoušek.
12.10.2018


Témata pro pracovní listy z cizích jazyků

Zveřejňujeme témata pro tvorbu třetí (školní) části pracovních listů k ústní zkoušce z cizích jazyků: Anglický jazyk, Německý jazyk.
15.10.2017


Obecná témata k maturitní zkoušce

Maturitní témata najdete vždy v odkazu pod jménem zkušebního předmětu. Tato témata budou zkombinována, zúžena a upřesněna do výsledné podoby, ze které si maturanti budou losovat.

Obor 23-41-M/01 Strojírenství
Stavba a provoz strojů, Strojírenská technologie, Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 23-45-M/01 Dopravní prostředky
Silniční vozidla, Doprava a logistika, Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Energetika a informatika
Elektrické stroje a pohony, Elektroenergetika, Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Automatizace a počítačové aplikace
Elektronika a sdělovací technika, Automatizace, Praktická zkouška z odborných předmětů

Nepovinné zkoušky: Matematika, Anglický jazyk, Německý jazyk.
15.10.2017