Podzim 2018

Rozpis maturit v podzimním termínu

V prvních zářijových dnech budou probíhat zkoušky společné části maturit, a to na spádové škole. Jednotné zkušební schéma zveřejní CERMAT do 15. srpna na webu novamaturita.cz. Pozvánky ke státní části budou maturantům odeslány na e-mail.

Praktická maturitní zkouška i ústní maturity proběhnou v týdnu od 10. září:

  • pondělí 10.9. - praktická zkouška z odborných předmětů,
  • středa 12.9. až čtvrtek 13.9. - ústní maturity všech oborů.

Rozpis ústních maturit pro podzimní termín je v přiloženém souboru.


Jaro 2018

Kriteria hodnocení ústní a praktické zkoušky

Kriteria ústních zkoušek všech oborů ve středisku Resslova naleznete v tomto souboru. Kriteria hodnocení praktické zkoušky jsou rozdělena dle oboru v odrážkách níže:

7.5.2018


Rozpisy praktických maturit

Informace k organizaci praktické maturitní zkoušky najdete pod názvem své třídy: S4+A4, D4+E4.


Rozpisy ústních maturit

Rozpisy ústních maturit najdete pod názvem své třídy: S4, D4, E4, A4.


Určení termínů maturitních zkoušek

Termíny konání maturitních zkoušek profilové části naleznete v tomto souboru.
27.9.2017


Formát odevzdání seznamu literárních děl žáka

Pro seznam literatury k ústní zkoušce z ČJL použijte tento soubor a řiďte se instrukcemi na prvním listu. Seznam literatury je v souboru a také ho naleznete na úvodní straně maturitních zkoušek.
27.9.2017


Témata pro pracovní listy z cizích jazyků

Zveřejňujeme témata pro tvorbu třetí (školní) části pracovních listů k ústní zkoušce z cizích jazyků: Anglický jazyk, Německý jazyk.
27.9.2017


Obecná témata k maturitní zkoušce

Maturitní témata najdete vždy v odkazu pod jménem zkušebního předmětu. Tato témata budou zkombinována, zúžena a upřesněna do výsledné podoby, ze které si maturanti budou losovat.

Obor 23-41-M/01 Strojírenství
Stavba a provoz strojů, Strojírenská technologie, Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 23-45-M/01 Dopravní prostředky
Silniční vozidla, Doprava a logistika, Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Energetika a informatika
Elektrické stroje a pohony, Elektroenergetika, Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Automatizace a počítačové aplikace
Elektronika a sdělovací technika, Automatizace, Praktická zkouška z odborných předmětů

Nepovinné zkoušky: Matematika, Anglický jazyk, Německý jazyk.
15.10.2017


Aktuality