Podzim 2017

Rozpis maturit v podzimním termínu

V prvních zářijových dnech budou probíhat zkoušky společné části maturit, a to na spádové škole. Jednotné zkušební schéma zveřejní CERMAT do 15. srpna na webu novamaturita.cz. Pozvánky ke státní části budou maturantům odeslány na e-mail.

Praktická maturitní zkouška i ústní maturity proběhnou v týdnu od 11. září:

  • úterý 12.9. - praktická zkouška z odborných předmětů,
  • středa 13.9. - ústní maturity všech oborů.

Rozpis ústních maturit pro podzimní termín je v přiloženém souboru.

Rozpis praktických maturit pro podzimní termín je v přiloženém souboru.


Jaro 2017

Rozpisy ústních maturit

Rozpisy ústních maturit najdete pod názvem své třídy: S4, D4, A4.


Rozpisy praktických maturit

Rozpisy ústních maturit najdete pod názvem své třídy: S4+A4, D4.


Určení termínů maturitních zkoušek

Termíny konání maturitních zkoušek profilové části naleznete v tomto souboru.
30.9.2016


Formát odevzdání seznamu literárních děl žáka

Pro seznam literatury k ústní zkoušce z ČJL použijte tento soubor a řiďte se instrukcemi na prvním listu. Seznam literatury je v souboru a také ho naleznete na úvodní straně maturitních zkoušek.
30.9.2016


Témata pro pracovní listy z cizích jazyků

Zveřejňujeme témata pro tvorbu třetí (školní) části pracovních listů k ústní zkoušce z cizích jazyků: Anglický jazyk, Německý jazyk.
30.9.2016


Obecná témata k maturitní zkoušce

Maturitní témata najdete vždy v odkazu pod jménem zkušebního předmětu. Tato témata budou zkombinována, zúžena a upřesněna do výsledné podoby, ze které si maturanti budou losovat.

Obor 23-41-M/01 Strojírenství
Stavba a provoz strojů, Strojírenská technologie, Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 23-45-M/01 Dopravní prostředky
Silniční vozidla, Doprava a logistika, Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Energetika a informatika
Elektrické stroje a pohony, Elektroenergetika, Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Automatizace a počítačové aplikace
Elektronika a sdělovací technika, Automatizace, Praktická zkouška z odborných předmětů

Nepovinné zkoušky: Matematika, Anglický jazyk, Německý jazyk.
30.9.2016


Podzim 2016

Rozpis maturit v podzimním termínu

V prvních zářijových dnech budou probíhat zkoušky společné části maturit, a to na spádové škole. Jednotné zkušební schéma zveřejní CERMAT do 15. srpna na webu novamaturita.cz. Pozvánky ke státní části budou maturantům odeslány na e-mail.

Praktická maturitní zkouška i ústní maturity proběhnou v týdnu od 12. září:

  • pondělí 12.9. - praktická zkouška z odborných předmětů,
  • středa 14.9. - ústní maturity všech oborů.

Rozpis maturit pro podzimní termín je v přiloženém souboru.


Jaro 2016

Rozpisy ústních maturit

Rozpisy ústních maturit najdete pod názvem své třídy: S4, D4, E4, A4.


Formát odevzdání seznamu literárních děl žáka

Pro seznam literatury k ústní zkoušce z ČJL použijte tento soubor a řiďte se instrukcemi na prvním listu. Seznam literatury je v souboru a také ho naleznete na úvodní straně maturitních zkoušek.
30.9.2015


Témata pro pracovní listy z cizích jazyků

Zveřejňujeme témata pro tvorbu třetí (školní) části pracovních listů k ústní zkoušce z cizích jazyků: Anglický jazyk , Německý jazyk .
29.9.2015

Obecná témata k maturitní zkoušce

Maturitní témata najdete vždy v odkazu pod jménem zkušebního předmětu. Tato témata budou zkombinována, zúžena a upřesněna do výsledné podoby, ze které si maturanti budou losovat.

Obor 23-41-M/01 Strojírenství
Stavba a provoz strojů , Strojírenská technologie , Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 23-45-M/01 Dopravní prostředky
Silniční vozidla , Doprava a logistika , Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Informatika a aplikovaná elektrotechnika
Elektrické stroje a pohony , Elektroenergetika , Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Automatizace a počítačové aplikace
Elektronika a sdělovací technika , Automatizace , Praktická zkouška z odborných předmětů

Nepovinné zkoušky: Matematika , Anglický jazyk , Německý jazyk .
29.9.2015


Podzim 2015

Rozpis maturit v podzimním termínu

První zářijový týden budou probíhat zkoušky společné části maturit, a to na spádové škole. Jednotné zkušební schéma zveřejní CERMAT do poloviny prázdnin. Pozvánky ke státní části budou maturantům odeslány na e-mail.

Praktická maturitní zkouška i ústní maturity proběhnou na konci druhého zářijového týdne:
  • čtvrtek 10.9. - praktická zkouška z odborných předmětů,
  • pátek 11.9. - ústní maturity všech oborů.
Rozpis maturit pro podzimní termín je v přiloženém souboru . Rozpis dozorů pro praktickou zkoušku bude doplněn po začátku školního roku.


Jaro 2015

Dohledy u praktických maturit

Rozpisy dohledů u praktických maturit naleznete v těchto souborech: D4+E4 , S4+A4 .


Rozpisy ústních maturit

Rozpisy ústních maturit najdete pod názvem své třídy: S4 , D4 , E4 , A4 .


Témata pro pracovní listy z cizích jazyků

Zveřejňujeme témata pro tvorbu třetí (školní) části pracovních listů k ústní zkoušce z cizích jazyků: Anglický jazyk , Německý jazyk .
2.10.2014


Obecná témata k maturitní zkoušce

Maturitní témata najdete vždy v odkazu pod jménem zkušebního předmětu. Tato témata budou zkombinována, zúžena a upřesněna do výsledné podoby, ze které si maturanti budou losovat.

Obor 23-41-M/01 Strojírenství
Stavba a provoz strojů , Strojírenská technologie , Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 23-45-M/01 Dopravní prostředky
Silniční vozidla , Doprava a logistika , Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Informatika a aplikovaná elektrotechnika
Elektrické stroje a pohony , Elektroenergetika , Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Automatizace a počítačové aplikace
Elektronika a sdělovací technika , Automatizace , Praktická zkouška z odborných předmětů

Nepovinné zkoušky: Matematika , Anglický jazyk , Německý jazyk .
1.10.2014


Formát odevzdání seznamu literárních děl žáka

Pro seznam literatury k ústní zkoušce z ČJL použijte tento soubor a řiďte se instrukcemi na prvním listu.
26.9.2014


Školní seznam literárních děl pro dílčí ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury

Školní seznam literárních děl naleznete zde .

Maturanti jsou povinni do 31. března 2015 odevzdat svůj seznam literárních děl k ústní maturitě z českého jazyka a literatury. K tomuto účelu bude připraven xls soubor stejně jako minulý rok.
26.9.2014

Podzim 2014

Rozpis maturit v podziním termínu

První zářijový týden budou probíhat zkoušky společné části maturit, a to na spádové škole, kterou je letos Gymnázium v Jateční ulici. Jednotné zkušební schema zveřejní CERMAT do poloviny prázdnin. Pozvánky budou maturantům k dispozici po 15. srpnu na studijním oddělení a budou taktéž odeslány na e-mail.

Na konci prvního týdne (v pátek 5. září) proběhne ještě praktická maturitní zkouška. Ústní maturity nás pak čekají ve druhém týdnu:
  • čtvrtek 11.9. - ústní maturity E4
  • pátek 12.9. - ústní maturity A4, D4, S4
Rozpis maturit pro podzimní termín je v přiloženém souboru . Rozpis dozorů pro praktickou zkoušku bude doplněn po začátku školního roku.

Aktuality