18.5.2015 se žáci elektrotechnických oborů SPŠ střediska Stříbrníky zúčastnili exkurze v automobilce TPCA v Kolíně, kde se vyrábí druhá generace modelů TOYOTA, PEUGEOT a CITROȄN.

    V informačním středisku byl promítnut film o historii a výstavbě montážního závodu. Potom žáci nasedli na vláček, který je provážel po celém závodě. Žáci projížděli lisovnou, skladovým hospodářstvím, svařovnou v těsné blízkosti svářecích robotů a podél celé montážní linky jednotlivých vozů. V těchto provozech shlédli, jak jsou využívány moderní ekologické a automatizované procesy celé výroby po jednotlivých krocích montáže.

    Po absolvování exkurze byla provádějícím zaměstnancem zodpovězena řada dotazů ze strany zvědavých žáků. Tato exkurze byla přínosem jak z hlediska ekologie výroby, tak i z pohledu využívání automatizace a robotizace výrobního procesu. Veškeré poznatky budou využívány v rámci výuky odborných předmětů oborů elektro.

    Druhý den 19.5.2015 se žáci přemístili na exkurzi přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně, která byla dána do ostrého provozu v roce 1996. V jejím úvodu proběhla informace a promítání filmu v informačním středisku. Po bezpečnostním proškolení se třídy přemístily do útrob vlastní elektrárny. Žáci procházeli podzemními tunely, kterými byla tato elektrárna ražena a to z toho důvodu, aby nenarušovala okolní krajinu. Elektrárna se totiž nachází v CHKO Jeseníky. Součástí exkurze byla prohlídka podzemní kaverny, kde se nachází dvě turbosoustrojí s reverzními Francisovými turbínami, každá o výkonu 325 MW v turbínovém výkonu a 312 MW v čerpadlovém režimu. Pozornost vyvolala velikost kulových uzávěrů na přivaděči, kterými protéká 8,5 m3 vody za sekundu. Další zajímavostí byla dutá hřídel o průměru 1000 mm, na které jsou připevněny generátory a na nich pak rozběhové motory,které při spouštění čerpadlového režimu roztáčí lopatky turbíny do protisměru. Po prohlídce podzemní části elektrárny vyjeli žáci autobusem k horní nádrži,která se nachází na vrcholu hory Dlouhé stráně v nadmořské výšce 1350 m s hloubkou 26 m.

    V závěru exkurze byli žáci seznámeni s celkovými náklady na stavbu elektrárny, s hlavními dodavateli a s dalšími technickými hodnotami. I tato plnohodnotná exkurze splnila naše očekávání a všechny poznatky budou využívány při výuce odborných předmětů z pohledu výroby elektrické energie v Česku.               

Bc. Petr Šiller