Vysoké školy - Nabídky + DOD

Dne 02.02.2021, Jaroslav Mareš


 Dobrý den, milí studenti,

nabídka UJEP - katedra informatiky - možnosti studia 

https://ki.ujep.cz/cs/1723/novinky-v-bakalarskem-studiu-aplikovane-informatiky/

na FB  https://www.facebook.com/KatedraInformatikyPrFUjep

nabídka UJEP - Přírodovědecká fakulta - možnosti studia 

 https://www.facebook.com/Prirodovedecka.fakulta.UJEP/posts/10158726628052620
 

Chtěli bychom Vás touto cestou oslovit s možností studia bakalářského studijního programu MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ.

Tento studijní obor se otevírá pro rok 2021/22 na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

 

Kde budete studovat?

·        Fakulta stavební je jednou z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze

·        Fakulta je historicky nejstarší a počtem studentů patří k největším fakultám ČVUT

·        Dle mezinárodního žebříčku topuniversities.com je dlouhodobě nejlepší stavebně zaměřenou vysokou školou v ČR.

 

Co budete studovat?

·        Náplní studia je unikátní mix manažersko-ekonomických znalostí s těmi stavebně-technickými.

·        Naučíte se nejen řídit chod stavební společnosti, investorskou přípravu a development, ale také základy navrhování staveb, stavebních materiálů a technologií.

 

Kam můžete pokračovat?

·        Po zdárném ukončení studia získáte titul bakalář (Bc.).

·        S ním můžete dále navázat na magisterský studijní program s mezinárodní certifikací RICSPROJEKTOVÝ MANAGEMENT A INŽENÝRING

·        Po dokončení získáte titul inženýr (Ing.)

 

Naše absolventy najdete v top managementu nejenom stavebních firem napříč celou Českou republikou i zahraničím.

 

Pro více informací o programu můžete navštívit www.stavebni-management.cz.
Vážení studenti,

 

dovolujeme si Vám zaslat naše informační materiály, týkající se studia na Vysoké škole logistiky o.p.s. (dále jen VŠLG).

Jsme soukromá vysoká škola technického zaměření, která nabízí v České republice již patnáctým rokem studium ve studijním programu LOGISTIKA. V akademickém roce 2021/2022 otevíráme tříleté akreditované profesně zaměřené bakalářské studijní specializace: Logistika v dopravě, Logistika ve službách a Informatika pro logistiku. Studium nabízíme v Přerově
a v Praze v prezenční i kombinované formě studia. Absolventi naší školy se stávají experty v oboru Logistika v různých odvětvích (služby, doprava, výroba, IT) jak ve firmách tak i ve státní a veřejní správě. Po absolvování bakalářského studia nabízíme přímou návaznost na studium ve dvouletém navazujícím magisterském studiu, ve studijním programu Logistika se dvěmi profilacemi: Logistika a řízení dopravních procesů a Logistika s řízení výrobních procesů (absolventi získají titul Ing.).

Děkujeme za seznámení se s námi. Velmi si toho vážíme.

Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách www.vslg.cz

 

Děkuji a přeji pěkný den

 

Ing. Ivana Kolářová

vedoucí studijního oddělení

kontaktní e-mail: ivana.kolarova@vslg.cz