Sportovní kurz Stříbrníky 28.5. - 1.6.2018

Dne 25.04.2018, Martin Tůma


Příměstský sportovní kurz žáků 3.ročníků mat.tříd a žáků 2.ročníků uč.oborů  (2017/2018)

Termín konání28.5 – 1.6. 2018

Skupiny: podle tříd (1 skupina=1 třída) se svým třídním učitelem a učitelem TV.

Sraz žáků:   podle rozpisu na místě předem domluveném se svým TU (po, 28.5. infoviz.stránky školy, sp.kurz)

Aktivity: každá třída dostane svůj rozpis aktivit, který se může mírně lišit a je možné program např. vzhledem k počasí aktuálně upravit (po předchozí domluvě)

Kurz probíhá i v nepříznivém počasí a jeho absolvování je podmínkou k uzavření klasifikace z TV!!!   Doporučujeme: svačinu, pití, dobrou náladu, ochotu improvizovat a dobrou vůli nutnou pro práci ve skupině JJJ

Rádi bychom uklidnili (některéJ) žáky a (některé J) rodiče, že se nejedná o vojenské cvičení ani soustředění vrcholových sportovců. Žáci se budou hýbat jen přiměřeně svým schopnostem a budou mít možnost si vyzkoušet různé volnočasové aktivity a strávit se svými spolužáky a učiteli čas mimo školní laviceJ

Indiv. dotazy: třídní učitel nebo Mgr. Vondřičková, e-mail: drahomiravondrickova@spsul.cz