Souvislé praxe STŘÍBRNÍKY

Dne 11.03.2020, Martin Tůma


Žádáme všechny žáky 2. a 3. ročníků maturitních oborů ze střediska Stříbrníky, aby co nejrychleji zaslali elektronickou formou podklady pro jejich souvislé praxe. Formuláře byly vydány paní Audiovou všem žákům, aby do nich vyplnili údaje o firmě. Toto je nutné ofotit nebo oskenovat a zaslat na adresu jaroslavmasopust@spsul.cz . Případně se spojte s TU nebo přímo s panem Masopustem.


Děkujeme..

Aktuality