Soutěž v cizích jazycích - Louny

Dne 23.03.2018, Pavel Novák


Studenti Marián Pirožek a Matouš Stehlík ze třídy A3 se v úterý 20. března zúčastnili jazykové olympiády pro střední odborné školy v Lounech. Marián Pirožek postoupil z didaktické a poslechové části do ústního kola a skončil na sdíleném 4. - 5. místě z celkového počtu 42 studentů. Student Matouš Stehlík skončil na 13. místě.

Mgr. Kateřina Beňová