První kolo přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

Dne 10.01.2020, Pavel Novák


Ředitel zveřejňuje kriteria 1. kola přijímacího řízení pro denní i dálkovou formu studia.