Prodloužené přijímací řízení na FS ČVUT

Dne 27.06.2018, Pavel Novák


Informace k přijímání na Fakultu strojní ČVUT, probíhajícím až do září 2018, naleznete v příloze.