Individuální konzultace žáků od 11.1.2021

Dne 12.01.2021, Martin Tůma


Žáci mají možnost si domluvit s vyučujícím individuální konzultaci s vyučujícím. Vždy je nutné dodržet pravidlo: 1 žák + 1 vyučující + dodržování platných hygienických opatření (rouška a pod.).

Od 11.1.2021 si mohou s VUOV Masopustem žáci naplánovat konzultaci také v Odborném výcviku (vždy jen v hodinách ODV).

Bez předchozí domluvy není pro žáka zaručen čas ani místo! Konzultace je nutné plánovat dle možností školy!

denní studium: 7:30 - 10:00, 10:15 - 12:45

dálkové studium: 13:00 - 14:55

Od 11.1.2021 žáci dálkového studia

Od 12.1.2021 žáci třídy 3ES

Od 18.1.2021 žáci třídy 4ME

Od 19.1.2021 žáci třídy 2MP

Od  20.1.2021 žáci třídy 3DE

Žáci jiných tříd pro konzultace v ODV dle organizačních možností školy (vždy kontaktujte VUOV Masopusta).

Další možnosti konzultací v Odborném výcviku zde budou zveřejněny.