Fakescape - učíme se jinak

Dne 14.11.2021, Jaroslav Mareš
Na začátku listopadu  si žáci 3ME vyzkoušeli netradiční aktivitu Fakescape. Úniková hra z prostředí fake news zajímavým způsobem doplnila výuku publicistiky v rámci slohu a posloužila k mediální výchově. Žáci ve skupinách museli vyřešit řadu úkolů, v nichž rozpoznávali nepravdivé či manipulativní informace v médiích či na sociálních sítích v rámci fiktivní kampaně na prezidentské volby. Všichni se do hry ponořili s vervou a nadšením a i díky tomu se jim také všem podařilo uniknout. Na závěr navíc získali užitečné rady k ověřování si informací na internetu


 Mgr. Kateřina Benešová