Program NetaCad je v ČR od roku 2000.
Od roku 2005 je součástí tohoto programu školní NetAcad, která nadále působí v rámci SPŠ - středisko Stříbrníky.
Jako kmenové učebny tohoto programu jsou využívány učebny C3 a C24.
Získali jsme ocenění za  10ti letou spolupráci


CA (Cisco Academy)  SPSUL má bohatou historii také v oblasti aktivit NAG (Network Academy Games)