Vážení rodiče,

děkujeme za vysokou účast na schůzkách budoucích prvních ročníků. Těm z vás, kteří se schůzky nemohli zúčastnit, zašleme souhrnné informace k začátku školního roku e-mailem na kontakt, uvedený na přihlášce ke studiu.

Úvodní schůzka pro přijaté žáky dálkového studia (budoucí třída 1DS, učební obor Elektrikář - silnoproud) se uskuteční 6. září 2018 od 15 hodin v přednáškovém sále střediska Stříbrníky.

Zlato a bronz v juniorském kajaku RES

Dvě medaile (zlatou a bronzovou) vybojoval na mistrovství Evropy v juniorské kategorii v závodech kajakářů žák druhého ročníku Dopravního oboru Vilém Kukačka.

Vítězství slavil na kilometrové trati na čtyřkajaku ve složení Vojtěch Procházka, Vilém Kukačka, Jan Vorel a Ondřej Mašek. Čtyřkajak juniorů získal medaili už třetí rok v řadě a tato posádka je příslibem i na nadcházející mistrovství Světa juniorů. Reprezentační trenér Pavel Hottmar uvedl: Věřím, že se někdo z mladých závodníků v následujících letech prosadí i mezi dospělými.

Na kratší vzdálenosti 500 m vybojoval čtyřkajak ve stejném složení (Procházka, Kukačka, Vorel, Mašek) bronzovou medaili za vítězným Polskem a druhým Dánskem.

Zdroj: http://www.kanoe.cz/sporty/rychlostni-kanoistika

Dne 30.06.2017, Pavel Novák


Další velký úspěch v celostátní soutěži SOČ RES

Ve dnech 15. – 18. 06. 2017 se v Boskovicích konala 39. celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Naši SPŠ reprezentoval v kategorii 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace žák třídy A4 Radim Tauber s prací Kultivační komora, který obsadil vynikající 3. místo. Kromě finančních a věcných odměn obdržel také zvláštní cenu Nadačního fondu J. Heyrovského, cenu MŠMT, cenu CZ.NIC, cenu rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc a cenu děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Ing. Pavla Ripky, CSc.

Vedení školy a o. p. s. Technik budoucnosti Radimovi blahopřeje k tomuto významnému úspěchu.

Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ředitele

Dne 23.06.2017, Pavel Novák


Ocenění žáka školy Svazem zaměstnavatelů v energetice RES

Zástupce vedení Svazu zaměstnavatelů v energetice Ing. Štěpán Harašta předal ocenění vítězi Energetické maturity 2017 Ondřeji Musilovi ze třídy E3. Toto ocenění je jednou z aktivit svazu. Škola, jakožto člen Svazu zaměstnavatelů v energetice, se snaží ve spolupráci s jeho vedením podněcovat žáky školy ke kvalitnímu vzdělávání tak, aby jednou mohli být platnými pracovníky organizací zapojených do svazu.

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel školy

Dne 14.06.2017, Pavel Novák


Předávání maturitních vysvědčení úspěšným žákům 4. ročníků

Na naší škole byla založena hezká tradice. Díky úzké spolupráci s Úřadem městského obvodu – Severní Terasa a jeho pracovníků, především paní starostky a pana tajemníka, jsou maturitní vysvědčení předávána v obřadní síní úřadu. Slavnostní okamžik pro každou třídu podtrhla nejen přítomnost vedení školy a pedagogů, ale i osobní přítomnost paní starostky a tajemníka úřadu, rodičů a přátel žáků.

Velké poděkování patří především paní starostce za zapůjčení prostor. Těšíme se na další rozvinutí spolupráce s ÚMO – Severní Terasa.

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš


Dne 06.06.2017, Pavel Novák


Další velký úspěch v národním finále RES

Ve dnech 23. – 24. dubna 2017 se v budově Akademie věd v Praze uskutečnilo národní finále vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže "EXPO SCIENCE AMAVET 2017". Představilo se zde 39 projektů, přičemž náš žák Radim Tauber (třída A4) s prací "Kultivační komora" obsadil vynikající 5. místo.

Výsledkovou listinu najdete zde.

Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ředitele

Dne 11.05.2017, Pavel Novák


Energetická maturita 2017 – opět vítězství naší SPŠ RES

Ve dnech 26. – 28. 04. 2017 se konal v tepelné elektrárně Tušimice další ročník celostátní soutěže pořádané podnikem ČEZ "Energetická maturita 2017". Naši školu reprezentovali D. Raichart, O. Musil a J. John (všichni třída E3).

I když naprostá většina soutěžících (celkem jich bylo 40 z 10 středních škol) byla ze čtvrtého ročníku elektrotechnických průmyslových a odborných škol, naši "třeťáci" opět excelovali (jako v loňském školním roce).

O. Musil obsadil 1. místo, J. John skončil na 2. místě a D. Raichart byl čtvrtý.

Vedení školy a o. p. s. Technik budoucnosti gratuluje k tomuto významnému úspěchu.

Pokud máte zájem, můžete si přečíst i oficiální tiskovou zprávu kterou vydala k soutěži Skupina ČEZ.

Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ředitele

Dne 29.04.2017, Pavel Novák

Aktuality