Vážení rodiče, zákonní zástupci,

srdečně zveme rodiče našich budoucích žáků na třídní schůzky nultých ročníků. Schůzky se konají v následujících termínech:

  • středisko Stříbrníky - středa 12. června od 16:00 hodin ve sportovní hale střediska Stříbrníky, Výstupní 2,
  • středisko Resslova - středa 19. června od 16:00 hodin, aula Pedagogické fakulty UJEP, ul. České mládeže.

Po zahájení, představení vedení školy a úvodních obecných informacích bude schůzka jednotlivých tříd pokračovat v budově školy (střediska Resslova / Stříbrníky) pod vedením budoucích třídních učitelů.

Přineste prosíme zároveň vyplněný formulář ISIC + fotografii pasového formátu + 290 Kč pro vyhotovení ISIC karty (= průkaz studenta naší školy, vstup do budovy, evidence výdej obědů). Děkujeme.

Úvodní informační schůzka pro žáky dálkového studia proběhne ve čtvrtek 5. 9. 2019 od 15:30 hodin v přednáškovém sále, 1. patro budovy střediska Stříbrníky, ulice Výstupní 3219/2, Ústí nad Labem.

Dále bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení pro doplnění neobsazených míst v některých oborech. Kriteria a další informace naleznete v sekci přijímací řízení na tomto webu.

ADAPTAČNÍ KURZ žáků prvních ročníků RES STŘ

Dobrou tradicí naší školy je několik let pořádaný adaptační kurz „NAUČME SE TOLERANCI“, kterým žáci prvních ročníků zahajují školní rok. První zářijový týden vyjeli žáci obou středisek vždy na tři dny do střediska Elite ve Starých Splavech. Pedagogové školy ve spolupráci s Policií ČR připravili pestrý program. Žáci prošli lanovým centrem, dovednostními a týmovými aktivitami včetně výletu lodí. Pracovníci Policie ČR si připravili zajímavé ukázky zbraní, zásahových technik, první pomoci a právního povědomí občana. Kurzu se zúčastnili téměř všichni žáci prvních ročníků. Děkujeme zejména Unii rodičů, z. s., o.p.s Techniku budoucnosti a firmě Pierburg za finanční zajištění akce. Cena pro žáky za pobyt tak byla přijatelná.

Podle názorů žáků se kurz vydařil a byl bohužel krátký.

Dne 10.09.2018, Jaroslav Mareš


Zahájení školního roku 2018/2019 RES STŘ

Středisko Stříbrníky:

Zahájení školního roku je v pondělí 3. 9. 2018.

1. ročníky a třídy 2MP, 2DE, 3ITA  a 4ME v 8:00 dle rozpisu v budově školy.

Ostatní třídy mají zahájení v 8:55 v přidělených třídách. Rozpis tříd bude v budově školy.

1. ročníky odjíždějí po 9:00 na Adaptační kurz do Starých Splavů viz odkaz AK2018.

Dálkové studium má zahájení ve čtvrtek 6.9.2018 v 15:00 v přednáškovém sále střediska Stříbrníky (1. patro v budově školy).


Středisko Resslova:

Zahájení školního roku proběhne v pondělí 3. 9. 2018 od 8:00 hodin v kmenových učebnách.

Dne 28.08.2018, Martin Tůma


Adaptační kurz 2018 RES STŘ

Vážení rodiče a zákonní zástupci, vážení žáci

děkujeme za zájem o školu i přes prázdniny,

informace k adaptačnímu kurzu je v sekci AKTIVITY ŠKOLY

Hezký zbytek prázdnin a dovolených


Jaroslav Mareš

Dne 19.07.2018, Jaroslav Mareš


Žáci naší školy vyhráli v soutěži finanční gramotnosti STŘ

Naši žáci v této soutěži, kde bylo hlavním smyslem pochopit domácí hospodaření, dosáhli fenomenálního úspěchu, když se mezi 120 zúčastněnými týmy z gymnázií, obchodních akademií a jiných středních škol celé České republiky umístili na prvním místě.

V soutěži byla zahrnuta tato témata: základy finanční gramotnosti a zdravé finanční návyky, principy tvorby domácího rozpočtu, možné formy výdělku – aktivní a pasivní příjem či finanční produkty.

Soutěž rozvíjí schopnost učit se (různými nástroji) a pracovat s informacemi či kompetence k podnikavosti a tvořivosti. Žákům za reprezentaci školy a Ústeckého kraje a jejich odborné učitelce patří velký dík.


Dne 25.06.2018, Martin Tůma


Studentské servisní dny v CEDOPU 2018 RES

Ve dnech 7.6. - 8.6.2018 probíhaly na naší škole Studentské servisní dny v prostoru CEDOPU. Této již každoroční akce se zúčastnilo vybraných 13 studentů ze třetího ročníku dopravního oboru, kteří prováděli odbornou servisní kontrolu technického stavu u vozidel, která si zde mohli nechat zkontrolovat zájemci z řad zaměstnanců školy i studentů.

Studenti pracovali na 9 stanovištích, z toho letos i na nově otevřeném pracovišti měření emisí a diagnostika řídících jednotek. Studenty práce v těchto dnech velmi bavila, přistupovali profesionálně k zákazníkovi i k práci, bravurně zvládali servis všech dodaných vozidel.

Dne 19.06.2018, Pavel Novák


Revolution train 2018 RES

V pondělí 4. 6. 2018 se celkem 105 žáků z prvních ročníků naší školy zúčastnilo pod záštitou Ústeckého kraje preventivní akce Protidrogový vlak - Revolution train. Multimediální vlaková souprava Revolution train přináší novou formu preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Cílem vlakového programu je prostřednictvím všech lidských smyslů zapůsobit na žáky, na jejich pohled na legální a nelegální drogy a inspirovat je k pozitivním životním volbám.

Mgr. Martin Lev

Dne 06.06.2018, Pavel Novák